Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Hebt u een smart idee?

Hebt u een idee dat kan bijdragen tot de transformatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een smart city? Vul dit formulier in en bezorg het ons. Misschien wordt het wel voorgesteld op deze website. De bezoekers kunnen er dan voor stemmen.

Hebt u een smart idee?

Mijn idee voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verplichte velden

Ik dien mijn idee in als

Privépersoon Bedrijf, zelfstandige
Verplichte velden

Onder welk thema valt je suggestie?

 • Quality of Life
 • Mobility
 • Society
 • Government
 • Environment
 • Economy
 • General

Als je wilt, kun je een illustratie toevoegen

Schema, plan, afbeelding… max 3 Mo
Upload
Verplichte velden

Omschrijf je idee:

Over jou

Verplichte velden
Verplichte velden

Als je niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, hoe vaak kom je er dan?

Elke dag Verschillende keren per week Verschillende keren per maand Ik kom af en toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ik ben één keer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweest Ik ben nog nooit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweest

Als je je idee instuurt…

Als je op de knop “Verzenden” klikt onderaan op dit formulier, stem je ermee in ons persoonlijke gegevens over jezelf te bezorgen en geef je ons je uitdrukkelijke toestemming deze gegevens te verzamelen en te bewerken.

Publicatie van je idee

Je idee zal ter beoordeling voorgelegd worden aan de moderatoren van smarcity.brussels. Je idee kan verworpen worden zonder enige verantwoording van hun kant. Ideeën met een beledigende, ongeoorloofde, onwettelijke, lasterlijke, denigrerende, discriminerende, commerciële of publicitaire inhoud worden automatisch verworpen.

Indien je idee geselecteerd wordt:

 • zullen enkel je voornaam en de beschrijving van je suggestie voor de gebruikers van de website zichtbaar zijn; de overige informatie wordt voor statistische doeleinden ingezameld en zal volledig anoniem verwerkt worden;
 • zullen de moderatoren van de portal de beschrijving van je suggestie in de oorspronkelijke taal en zonder enige wijziging publiceren;
 • geef je de moderatoren van de portal voorts je uitdrukkelijke toestemming tot het publiceren van:

  • een letterlijke vertaling van je suggestie in de andere talen van de portal;
  • eventueel een korte omschrijving van je suggestie en/of een titel, aangepast aan het systeem op de website waarmee bezoekers hun stem kunnen uitbrengen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot dit internetportaal is het Belgisch recht van toepassing (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Powered by creaxial