Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Publieke actoren

Op 13 december 2018 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nota over digitale inclusie goedgekeurd. Deze eerste nota legde de basis voor een beleid van digitale inclusie in het BHG waarbij het Gewest, de gemeenten en de actoren op het terrein (de OCR's) centraal staan. 

De nota voorzag ook in de aanduiding van een coördinator/coördinatrice voor Digitale Inclusie binnen het CIBG. De Gewestelijke Coördinatie vormt de schakel tussen de sector en de overheid, en synchroniseert de acties op gewestelijk niveau, maar ook met de andere gefedereerde entiteiten. 

De Coördinatie zorgt ook voor de oprichting en begeleiding van een Werkgroep "digitale inclusie", die de meeste Brusselse gewestelijke instanties (Actiris, Bruxelles-Formation, Brussel Fiscaliteit, Leefmilieu Brussel, Talent.brussels, Innoviris, enz.) en private actoren (CABAN, Koning Boudewijnstichting, enz.) samenbrengt om bepaalde onderwerpen te bespreken. Deze werkgroep werkt aan dossiers, keurt de labels voor Openbare Computerruimtes (OCR's) goed en verspreidt informatie binnen al deze administraties.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde in februari 2021 een Plan voor digitale toegangelijkheid 2021-2024 goed en geeft daarmee te kennen dat ze verder actie wil ondernemen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars aan te scherpen.

Meer weten over onze coördinatrice voor digitale inclusie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Lees hier een interview met Tania Maamary, of ga naar haar LinkedIn-pagina.

Contactgegevens:
Tania Maamary
inclusie@cibg.brussels
Tel: +32 2 435 44 04

Powered by creaxial