Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

BEWUSTMAKEN & DESTIGMATISEREN

Nog altijd zijn te veel mensen "bang" voor al wat informatica is of denken ze niet in staat te zijn om te gaan met de digitalisering van diensten. De doelstelling van deze krachtlijn is enerzijds het publiek bewustmaken van de begeleidingsmogelijkheden die hun ten dienste staan (o.a. de OCR) en anderzijds het stigma rond het digitale wegnemen en het publiek stimuleren om vertrouwd te raken met informatica.

Bewustmaking groot publiek

Er is een communicatieplan opgesteld dat uit verschillende onderdelen bestaat om het grote publiek bewust te maken van de digitale kloof en het doelpubliek te informeren over de acties die in het Brussels Gewest worden ondernomen.

Dit plan voorziet, onder andere, in de uitwerking per gemeente van gepersonaliseerde brochures die uitvoerig de diensten toelichten die aan de bevolking beschikbaar worden gesteld om mensen te helpen bij hun dagelijkse digitale ontwikkelingsstappen. Verder zal het plan ook zorgen voor een affichecampagne en inzetten op deelname aan verschillende evenementen om de betrokken burgers rechtstreeks te bereiken.

Bewustmaking van de administratie

Easy.brussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging, zal, in samenwerking met de Coördinatie Digitale Inclusie, verschillende acties opzetten gericht op gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren om het personeel van de overheidsinstellingen op te leiden en bewust te maken van de digitale kloof.

Easy.brussels zal onder andere zorgen voor bewustmakingsopleidingen over de digitale kloof om het gemeentepersoneel te helpen bij het opsporen en bieden van adequate hulp aan burgers die een "risico" lopen.

Label

De werkgroep "Digitale Inclusie" heeft een "door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend OCR-label" ontwikkeld.

Het label biedt voordelen aan de OCR:
  • grotere zichtbaarheid
  • bundelings- en samenwerkingsactiviteiten tussen ruimten
  • ondersteuning van het Gewest in het kader van toekomstige acties

In ruil daarvoor verbinden de gelabelde OCR zich ertoe alle nuttige informatie aan het Gewest te verstrekken over hun werking, hun bezettingsgraad en aanbod van diensten. Het label houdt ook de verspreiding van de begrippen "gebruiken" en "digitale cultuur" in, evenals de valorisering van de aansluiting bij het label in de communicatie en de signalisatie en het jaarlijks bekendmaken van de activiteitenbalans en de statistieken.

De lijst met de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelabelde OCR is terug te vinden op de website van het Gewest.
Bijlagen:

Powered by creaxial