Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

BUNDELEN

Op gewestelijk niveau maar ook op andere niveaus worden tal van acties ondernomen door verschillende actoren. De bedoeling van deze krachtlijn is om deze acties en de inspanningen te bundelen om een gemeenschappelijke doelstelling te halen: dat alle burgers zich het digitale eigen maken. De gegevens objectiveren is eveneens essentieel om de geboekte vooruitgang in cijfers te kunnen weergeven.

Aanbevelingen

Het doel van deze pijler bestaat erin om bij de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten rekening te houden met gebruikers die weinig voeling hebben met het hele digitale gebeuren. Invoeren van een regelgevend kader, aanbevelingen doen en een package voor de IT-ontwikkelaars van het Gewest ontwikkelen waarin technisch advies wordt gegeven, dit maakt allemaal deel uit van de acties die ondernomen moeten worden.

Coördinatie

Het waarborgen van gewestelijke coördinatie maakt het mogelijk om een algemeen beeld te krijgen van de acties die worden ondernomen en samenhang te verzekeren met de acties die op andere niveaus (andere gewesten, federaal, Europees, lokaal) worden opgezet. De Coördinatie Digitale Inclusie mobiliseert de partijen die bij digitale toe-eigening betrokken zijn, zowel de publieke en de particuliere als de verenigingen, om ze te betrekken bij de acties en de Werkgroep, met als doel de samenwerking te vergroten

Studies en barometers

In de maanden oktober en november 2019 werd in de gelabelde OCR een studie uitgevoerd over "het profiel van de bezoekers van de OCR".

Deze studie maakte het mogelijk om het doelpubliek van de OCR en de behoeften ervan te identificeren. Op basis hiervan was de Werkgroep Digitale Inclusie in staat aanbevelingen te doen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over acties die in de toekomst moeten worden ondernomen.

Verdere studies van dit type zullen tijdens de legislatuur worden uitgevoerd om de digitale vaardigheden van mensen te beoordelen die weinig voelen hebben met het digitale.

In september 2020 publiceerde de Koning Boudewijnstichting de barometer Digitale Inclusie, waaruit blijkt dat vooral mensen met een laag opleidingsniveau en een bescheiden inkomen door digitale uitsluiting worden getroffen.

Het BISA, tot slot, publiceert regelmatig statistieken over "Brusselaars en gebruik van ICT."
Bijlagen:

Powered by creaxial