Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Digital Brussels - Afgerond

Op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Koning Boudewijnstichting een projectoproep over het thema "digitale inclusie" georganiseerd: Digital Brussels. Daartoe kende het Gewest aan de Koning Boudewijnstichting een subsidie van € 400.000 toe. 

De projectoproep legde de nadruk op de sensibilisering rond digitale toe-eigening door groepen die ver van de digitale wereld af staan. 

Een onafhankelijke jury selecteerde 30 projecten waaraan enveloppes tussen € 5.000 en € 15.000 werden toegekend, voor een totaal bedrag van € 390.000:

Chass'Info – Etterbeek - Espace Public Numérique du Chass'Info

IT-apparatuur op een digitale plek ter beschikking stellen van adolescenten en hen desgewenst sociaal-professioneel begeleiden bij hun cv, schooltaken, aanvragen studiebeurs.

Take Off asbl (nom de communication: ClassContact) - Brussel-Haren - Connecter à leur classe les jeunes malades et accidentés provenant d'écoles défavorisées à Bruxelles

Het gratis ClassContact-systeem (pc, webcam) promoten bij kwetsbare gezinnen, om langdurig zieke/niet-mobiele kinderen (in ziekenhuis/thuis) te verbinden met hun klas/vrienden.

Samen Toujours- Brussel – Bruxelles - Digiseniors - Un réseau pour et par les seniors

Het zelfvertrouwen en de digitale vaardigheden van ouderen versterken, via digitale workshops en een begeleidingsnetwerk van buddy's en ervaringsdeskundigen.

Les Ateliers de ma Ville – Ukkel - Le numérique pour toutes !

Kwetsbare gebruikers (18-99j) leren om zelfstandig online verrichtingen te doen: overheid, e-banking, e-ziekenhuis, e-gemeentehuis, leveranciers en beheer van mobiele applicaties.

El Hikma – Vorst - Projet de salle multimédia CONNECT FOREST, au sein du quartier Saint Antoine de Forest, à destination des publics les plus fragilisés de Forest et de la région Bruxelloise.

Kwetsbare mensen in een multimediaproject leren werken met digitale tools om hen online (opnieuw) toegang te geven tot vacatures, opleidingen, studies, administratief beheer.

Atelier du web - EPN de l'administration Communale de St-Gilles - Sint-Gillis - Yes we Connect Too !

Organiseren van 'mobiele digitale hulpposten' bij vertrouwde sociale partnerorganisaties om in te spelen op een sterke vraag vanwege hun kwetsbare klanten en werknemers.

Le Foyer des Jeunes des Marolles – Brussel - Les ateliers de sensibilisation digital des Marolles.

Organiseren van digitale sensibiliseringsateliers gericht op 2 kwetsbare doelgroepen: NEET-jongeren (16-35j) en moeders (35-60j) van de ouderschapsactiviteiten.

Banlieues – Elsene - Inclusion numérique pour les personnes en situation de handicap mental

Laptops geven aan Banlieues-medewerkers om mensen met een mentale beperking online te leren werken: algemene diensten, sociale media, cultuur- en sportactiviteiten.

L'Entrela' Centre culturel d'Evere – Evere - Informaticien public à domicile

Een publiek IT-specialist naar digitaal kwetsbare mensen sturen om hun probleem ter plaatse op te lossen en hen digitaal te versterken, autonomer en zelfzekerder maken.

LEAD Belgium – Etterbeek - Borne2Connect

Touchscreenterminals installeren voor daklozen/jongeren in armoede om hen toegang te geven tot hulp- en informatiewebsites en om de digitale kloof te verkleinen.

Eqla ASBL - Sint-Lambrechts-Woluwe - #connectécommetoutlemonde

Mensen met een visuele beperking op maat adviseren/opleiden om vlot te werken met digitale tools, applicaties (videoconferentie), ten bate van hun autonomie en sociale inclusie.

Centre Féminin d'Education Permanente - Sint-Joost-ten-Node - Bibliotech' EPN-Josse : De l’intégration sociale à l’inclusion numérique individuelle et collective.

Via een digitaal café opleidingen op maat aanbieden aan migrantenvrouwen (CFEP) en de plek ook openstellen voor buurtbewoners, met gratis ondersteuning en publieke vorming.

CPAS de Jette – Jette - Smart workshop Viva Jette

Ouderen via smart workshops vertrouwd maken met digitale tools en medewerkers inschakelen om hen telefonisch/thuis te helpen bij online verrichtingen (facturen, administratie).

Entraide Bruxelles – Brussel-Laken - Réduire la fracture numérique : l’appropriation des outils numériques comme vecteur d’autonomie et d’émancipation pour les primo-arrivants et personnes étrangères

Anderstalige nieuwkomers leren surfen naar online eerstelijnsdiensten, om hun maatschappelijke integratie en vaardigheden te versterken en de digitale kloof te verkleinen.

Habitat et Rénovation – Elsene - Digit’COOP Marolles : un numérique citoyen pour et par les habitants des logements sociaux et du quartier

Een digitale plek inrichten in de Marollen, om sociaal kwetsbare (buurt)bewoners op maat digitaal te ondersteunen en om bij te dragen tot de sociale inclusie in de wijk.

La Scientothèque ASBL - Watermaal-Bosvoorde  - Digit'community

Uitvoeren van een digitaal pilootproject voor het kwetsbare publiek van de leerbegeleiding en de verworven expertise inzetten voor netwerking met gemeenschapsactoren.

Wolu services - Sint-Lambrechts-Woluwe - Laptop-thèques et Espaces Publics Numériques en logement social : pour les habitants, par les habitants, ou comment donner la parole à ceux qui construisent le territoire de demain et placer les habitants de logement sociaux en inclusion numérique.

Sociale huurders toegang geven tot laptops/digitaal café, workshops en opleidingen tot digitaal ervaringsdeskundige, om bij te dragen tot hun inclusie, met de steun van partners.

Mission Locale d'Anderlecht – Anderlecht - Des solutions Smart contre la fracture numérique pour nos chercheurs d'emploi

Kwetsbare werkzoekenden in workshops helpen om hun smartphone/pc op maat van hun (sollicitatie)noden te gebruiken; en hen desgewenst doorsturen naar een IT-initiatie.

Gaffi asbl – Schaarbeek - Journal numérique des parents

Digitaal versterken van ouders, gericht op schoolcontacten, inschrijvingen, studiebeurzen en ondersteuning van hun kinderen; en ook voor het bijhouden van een digitaal dagboek.

OIRD asbl - (Organisation pour la réussite et le développement) – Sint-Jans-Molenbeek - Université des familles – Sas Digital Learning – Molenbeek

Trainingen rond digitale tools geven aan kwetsbare kinderen en gezinnen in Molenbeek, in combinatie met pedagogische en ouderschapsondersteuning.

Interface3 ASBL - Schaarbeek - Inclusion Nord 2.0

IT-ondersteuning geven op maat van de digitale inclusie vrouwen in een herscholingsopleiding, via een mobiele klas o.l.v. 'collega's' die ondertussen IT-docenten werden.

Solidarité savoir asbl - Sint-Jans-Molenbeek - Offre numérique mobile à la rencontre des bénéficiaires-formation collective et accompagnement individuel itinérant

Versterken van digitale vaardigheden en autonomie, via een mobiel aanbod, inclusief het vereiste materiaal, op maat van (digitaal) kwetsbare mensen in opleidingsinitiatieven.

ToekomstATELIERdelAvenir – Brussel - ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) coache environ 1500 jeunes vulnérables (10 ans à +18 ans) pour découvrir le monde professionnel et s'initier au numérique afin de construire une société plus inclusive.

Kwetsbare jongeren in weekendklassen leren o.l.v. vrijwilligers (ondernemers, IT-ers) hun kennis van de arbeidswereld en IT-vaardigheden te verhogen met het oog op inclusie.

Centre Public d’Action Sociale d’Etterbeek – Etterbeek - Equipe Mobil'IT

Een mobiel sociaal team creëren om digitale vaardigheden van kwetsbare mensen in verenigingen proactief te versterken, om de digitale kloof/non-take-up van rechten te bestrijden.

De Buurtwinkel – Brussel - DIGITAL ANNEESSENS 

Integreren in de wijkwerking van digitale hulp- en vormingsateliers, begeleid door studenten, die inspelen op de vraag van kansarme bewoners in de Anneessenswijk.

Wijkpartenariaat-De Schakel – Schaarbeek - Duurzaam Digitaal Weerbaar

Inzetten op digitale vaardigheden, internetcafés, computerhersteldienst en netwerking, om iedereen, inclusief mensen in armoede, duurzaam te betrekken bij de digitale samenleving.

Dar al Amal vzw – Sint-Jans-Molenbeek - Digitaal Dar Al Amal

In het emancipatiehuis Dar Al Amal oefenen vrouwen digitale skills met smartphone/tablet; ter afsluiting bezoeken ze een organisatie en gaan ze eten in een sociaal restaurant.µ

Hobo vzw – Brussel - MOBIDIG - Digital literacy in a BOX

In opvanghuizen voor dak- en thuislozen mobiele digitale vorming verstrekken, om de kwetsbaarste mensen van de samenleving toegang te geven tot de digitale samenleving.

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl - Sint-Jans-Molenbeek - Cyber-Park Bonnevie 

Mensen in armoede vrije toegang geven tot computers en hen ondersteunen bij het gebruik van e-mail, internet, Facebook of Whatsapp, om de digitale kloof te verkleinen.

Cultureghem vzw – Anderlecht - DREAMTEAM DIGITAL

Opleiden en inzetten van vrijwilligers om mensen in Kuregem te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, demo's te geven en emanciperende kennis te verspreiden.

 

Powered by creaxial