Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu

De Brussels Smart City-strategie

Brussels Smart City is de strategie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toepast om van onze hoofdstad een slimme stad te maken. Ze wil de uitdagingen van de stedelijke ontwikkeling aangaan met behulp van technologieën, door vernieuwing te stimuleren en door administraties, burgers, ondernemingen en de academische wereld aan te zetten tot participatie.

De projecten van de smart city-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten aan bij de 5 assen van de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Unie en omvatten de aspecten transversaliteit, mutualisering, digitale insluiting en Europese integratie.


De definitie van de slimme stad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Smart City gaat uit van de definitie van de smart city die werd geformuleerd door onderzoeker Anthony Townsend (New York University): «Een smart city is een stad waar de informatietechnologieën (ICT) verweven zijn met infrastructuur, architectuur, dagelijkse objecten en zelfs ons lichaam, om sociale, economische en ecologische problemen aan te pakken.»

De doelstelling van Brussels Smart City is de uitdagingen van de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken in drie fundamentele dimensies:

De technologieën zijn geen doel op zich, maar een middel om de slimme stad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm te geven. De digitalisering ondersteunt de doelstellingen om toegevoegde waarde te scheppen voor Brusselaars, burgers of ondernemers. Data spelen daarbij een centrale rol.

Brussels Smart City kiest eindelijk voor het model van een geïntegreerde stad:

Concreet ziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de smart city als een platform van innovatie en lokale participatie waar overheidssector, academische wereld, privébelangen en burgers mekaar kunnen ontmoeten en tot uitwisseling komen, om nieuwe waarde te scheppen, samen te werken en te creëren. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest werkt mee aan dit model via zijn platformen die ICT ter beschikking stellen van de overheidsdiensten.


Richtsnoeren en governance van Brussels Smart City

Om zijn Brussels Smart City-strategie in de praktijk te brengen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:


De 9 richtsnoeren van de Brussels Smart City-projecten

De acties en initiatieven van Brussels Smart City vallen ofwel onder een van de indicatoren van de DESI-index van de Europese Unie, ofwel geven ze concreet gestalte aan een van de noodzakelijke voorwaarden in verband met de smart city.


De DESI-indicatoren, 5 dimensies van een digitale maatschappij en economie:

De Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Unie omvat 5 criteria die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgenomen in zijn smart city-strategie. Het gaat om:


De 4 noodzakelijke voorwaarden voor de verwezenlijking van de Smart City:

Naast de 5 dimensies van de DESI-index identificeerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 voorwaarden om een slimme stad te kunnen realiseren:


Smart City Office: governance-orgaan van Brussels Smart City

Het SCO stuurt alle initiatieven in verband met de Brussels Smart City-strategie in het Gewest, door de rol van projectbeheerder op zich te nemen en zijn technische knowhow in te brengen.

Dit orgaan staat meer bepaald in voor:

De uitvoering van de Brussels Smart city-strategie wordt concreet gewaarborgd door:


Het officiële kader van Brussels Smart City

De Brussels Smart City-strategie:

Voorts vallen de Brussels Smart City-initiatieven onder de ruimere koepel van bedigital.brussels, dat het optreden van de Regering in verband met de ontwikkeling van de digitale gewestelijke hoofdstad coördineert.


Powered by creaxial