Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

11 concrete Smart Cities cases in België

31 Oktober 2015

Het onderzoek « Smart Cities in België » van het Smart City Institute van de Universiteit van Luik geeft een overzicht van elf projecten die zich toeleggen op de dynamiek van de slimme stad, waaronder de applicatie Fix My Street, die onderdeel is van de strategie smartcity.brussels. Doel van het onderzoek is algemene lessen te trekken uit deze concrete gevallen.

Zowat overal op onze planeet duiken smart cities op. Allemaal willen ze het hoofd bieden aan de uitdagingen van een wereld die almaar meer verstedelijkt. Deze projecten van slimme steden volgen wereldwijd zes krachtlijnen die sinds 2007 door professor Rudolf Giffinger van de Technologische universiteit van Wenen werden geïdentificeerd: smart living, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility en smart environment.

 

Deze zes krachtlijnen werden overgenomen door het onderzoek « Smart Cities in België: Kwalitatieve analyse van 11 projecten », dat werd gepubliceerd door het Smart City Institute van de Universiteit van Luik. Het onderzoek heeft een drieledige doelstelling: « De eerste wetenschappelijke lessen trekken uit de gemeenschappelijke punten en de verschillen tussen deze projecten », « Aanbevelingen formuleren »  en « De ontwikkeling van nieuwe projecten bevorderen ».

 

Onder zijn algemene aanbevelingen benadrukt het onderzoek onder meer de noodzaak van het « tot stand brengen van een Smart Region-dynamiek … om een toereikende kritieke omvang te bereiken en onder meer schaalbesparingen mogelijk te maken bij het opzetten van projecten ». Deze visie vormt een van de grondslagen van de strategie smartcity.brussels, die in deze portaalsite aan bod komt en onder meer naar voren wordt geschoven door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, grondlegger van deze dynamiek binnen het Brusselse Gewest. Het in 2014 verschenen Witboek ondersteunt deze logica van samenwerkingsverbanden tussen overheidsspelers met verschillende bevoegdheden en machtsniveaus.

 

De applicatie Fix My Street, die in 2015 werd gelauwerd met een Smart City Award Agoria, is een goed voorbeeld van een grootschalige aanpak, aangezien de 19 Brusselse gemeenten en verscheidene gewestelijke spelers eraan meewerken. In verband met Fix My Street benadrukt het onderzoek van het Smart City Institute dat het gaat om een van de weinige geanalyseerde projecten die binnen een gewestelijk kader vallen. Het toont ook aan dat de applicatie, die dient om problemen op de openbare weg te melden, de burger beschouwt als een expert van zijn stad: « Hij brengt praktijkgestoelde knowhow in … Hij speelt een centrale rol, want hij meldt vaststellingen vanop het terrein. »

 

Het door de Universiteit van Luik opgerichte Smart City Institute steunt op een origineel partnerschap met de École de Gestion van dezelfde universiteit, privé-ondernemingen en de stad Luik. Het wil aanzetten tot onderzoek, opleiding, innovatie en ondernemerschap op het vlak van de slimme stad.

Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial