Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Uraia.org, het portaal voor informatie-uitwisseling tussen smart cities

11 Mei 2016

Het Wereldfonds voor de ontwikkeling van steden (WFOS), waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de rol van ondervoorzitter vervult, lanceerde vorig jaar de portaalsite uraia.org. Hiermee wil het WFOS smart cities informatie laten delen over de mogelijkheden die hun technologieën bieden om vernieuwingen door te voeren in het lokale bestuur.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past zijn smart city-strategie niet alleen toe op lokaal vlak. Ook op internationale schaal prijkt de slimme stad op de agenda van de vele organisaties en netwerken waarvan het Gewest, via onder meer Brussels International, actief lid is. Dat geldt met name voor het WFOS (FR/EN), dat in 2015 het platform Uraia.org lanceerde, in samenwerking met het programma UN-Habitat van de Verenigde Naties (FR/EN).

Het WFOS en UN-Habitat zijn er allebei van overtuigd dat de technologieën van de smart city er mee voor kunnen zorgen dat lokale gemeenschappen veerkrachtiger worden en beantwoorden aan de uitdagingen van steden en de eisen van hun inwoners. Die laatste staan centraal in de opdracht van het Uraia-platform: helpen met het uitwerken van stedelijke oplossingen voor een actief burgerschap (« uraia » betekent burgerschap in het swahili).

Creatieve en vernieuwende ‘bottom-up’-oplossingen

Volgens Uraia.org mag de smart city niet alleen streven naar een efficiënter beheer van de overheidsdiensten: « Wat telt, is niet zozeer de ontwikkeling van slimme steden, maar wel de uitbouw van 'slimme gemeenschappen'. Dat doel kan alleen worden bereikt door de burgers te betrekken bij de besluitvorming, door hen vertrouwd te maken met de technologieën en hen op die manier aan te moedigen om creatieve en vernieuwende ‘bottom-up’-oplossingen te bedenken. »

Concreet werkt het platform uraia.org als een ruimte waar informatie wordt gedeeld over de mogelijkheden die de technologieën bieden voor vernieuwing in het lokale bestuur. Het platform verleent aan de geselecteerde partners drie soorten diensten: toegang tot een brede waaier van inspirerende praktijken, kansen om nieuwe vaardigheden te leren en bestaande te vergroten, en steun aan de ontwikkeling van proefprojecten. Wereld map van smart cities volgens Uraia.org
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial