Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Hoe is de luchtkwaliteit vandaag?

21 November 2016

In Brussel zijn er regelmatig winterse of zomerse pollutiepieken die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid en ons leefmilieu. De pollutiepieken kunnen ofwel veroorzaakt worden door fijne stofdeeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2), ofwel door ozonconcentraties (O3). Ozonpieken komen hoofdzakelijk voor in de zomer, tijdens hittegolven.

Een algemene luchtkwaliteitsindex

Dankzij de schaal met 10 kleuren die variëren van rood (verschrikkelijk slecht) tot blauw (uitstekend), kan u via de algemene luchtkwaliteitsindex zeer snel een beeld krijgen van de gemeten lucht in alle meetstations voor de voornaamste verontreinigende stoffen in ons Gewest (ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijne deeltjes die in de lucht zweven). De website geeft alle details van het algemene resultaat per type polluent en per meetstation.

Pollutiepieken met PM10 en NO2

Omdat polluenten problematisch kunnen worden voor de bevolking, zijn er 4 drempels – elk voorgesteld door een vlag in een andere kleur – die de algemene index vervolledigen. Bij elke drempel hoort een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de uitstoot van microdeeltjes en stikstof te verminderen: snelheidsbeperking, groter MIVB-aanbod, alternerend rijden, enz. Deze maatregelen, die eerder uitzonderlijk zijn, worden via de gewoonlijke informatiekanalen aangekondigd (pers, radio, internet…). Het is ook mogelijk een waarschuwingsbericht per sms of e-mail te ontvangen.   
Raadpleeg de alarmdrempels

Verplichtingen voor ondernemingen onderworpen aan een BVP

Door te anticiperen op de risico’s en onze reactie op een piek voor te bereiden, kunnen we een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het bedrijfsleven goed blijft functioneren.

Het hele jaar door

  • Informatie verstrekken via de interne communicatiekanalen over de maatregelen die de onderneming in geval van een pollutiepiek neemt. Informeren over de mogelijkheden op het vlak van carpooling, telewerk, het verplaatsen van de “off”-dag, enz.
  • Informatie geven over de andere vervoerwijzen, zoals het openbaar vervoer, fietsen of stappen, uw medewerkers aanmoedigen om op voorhand hun traject uit te tekenen in functie van de vervoerwijze.

Als er een piek is

  • Stimuleer thuiswerk of het verplaatsen van de “off”-dag. Moedig uw werknemers aan om fysieke inspanningen te vermijden.
  • Moedig het gebruik van het openbaar vervoer aan in plaats van de auto. Als de auto toch nodig is, kies dan voor carpooling en neem een soepel rijgedrag aan (ecodriving).
  • Stel de temperatuur van het gebouw in op maximaal 20°C van zodra een pollutiepiek wordt aangekondigd.

Zich informeren en zich voorbereiden

U kan gratis een sms of e-mail ontvangen die u waarschuwt voor een piek. U kan zich hiervoor inschrijven via de tab ‘Sms alert’ op de website www.luchtkwaliteit.brussels. U ontvangt dan, 24 uur voor een pollutiepiek, een sms of een e-mail over de maatregelen die door de overheden zullen worden getroffen.
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial