Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Duurzame wijken

03 Februari 2017

Sinds 2008 heeft een dertigtal Brusselse wijken zich aangesloten bij de dynamiek “Participatieve duurzame wijken”.

Wat is een Duurzame wijk ?

In een “Participatieve duurzame wijk” komen de bewoners in actie om hun wijk gezelliger, milieuvriendelijker en meer solidair te maken. Een vergeten openbare ruimte onder handen nemen, een collectieve bijenstal installeren, fietsenstallingen plaatsen, een LETS-groep oprichten, een geefwinkeltje of een Repair café uit de grond stampen, aanplantingen doen,… samen toveren zij Brussel om tot een duurzamere stad.
Elke wijk heeft zijn eigen dynamiek, maar elk ervan gaat meerdere uitdagingen aan, op schaal van hun grondgebied: minder afval voortbrengen, de biodiversiteit in de stad beschermen, de druk van het autoverkeer minderen, gezondere voeding promoten, zich opnieuw ontfermen over openbare ruimten, beter samenleven, …

Samen zijn we sterker

 Handelen is goed. Samen handelen is beter! De dynamiek van een participatieve duurzame wijk is in de eerste plaats collectief. Niet alleen de      bewoners, maar ook de lokale partners steken de handen uit de mouwen (gemeenten, verenigingen, cultuurcentra, handelaars,  scholen, …). Een  duurzaam wijkproject dient te beantwoorden aan de belangen van de bewoners en gebruikers van de perimeter in kwestie, en mobiliseert    bewoners en lokale actoren rond gemeenschappelijke initiatieven.
 

Welke steun van Leefmilieu Brussel?

De projectoproep “Participatieve duurzame wijken” ondersteunt en begeleidt inwonersgroepen die zich willen inzetten voor in hun wijk door collectieve acties op touw te zetten ter bevordering van het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling.  

Begeleiden naar een duurzame autonomie

De burgergroepen krijgen ondersteuning van professionals (coaches) om de projecten uit te werken en te lanceren, alsook om de groepsdynamiek te versterken.  De steun is tijdelijk, en heeft tot doel knowhow over te dragen opdat de projecten vervolgens een hoge vlucht zouden kunnen nemen.
Om een aantal projecten te kunnen uitvoeren (die niet allemaal financiering vereisen), krijgen de wijken de mogelijkheid om tot 15.000 euro aan financiële steun te ontvangen. De selectie van de projecten gebeurt via een  participatief budget, geanimeerd door het professionele begeleidingsteam.  
Meer info op de website van de Participatieve Duurzame Wijken

Samen, elk in zijn eigen tempo

De wijken kunnen in hun eigen tempo handelen en sleuteletappes  inlassen: meer mensen op de been brengen in de wijk, een stand van zaken opstellen en samen projecten van gemeenschappelijk belang opzetten, uitvoeren en evalueren.

Tot wie richt deze projectoproep zich?

  • De projectoproep richt zich in de eerste plaats weliswaar tot de burgers, maar daarnaast ook tot de private en publieke actoren van een wijk.
  • Alle Brusselse wijken kunnen hun kandidatuur indienen – ook de wijken die al werden geselecteerd voor eerdere edities .

De stuurgroep

De “Participatieve duurzame wijken” bestaan doorgaans uit een kern van enkele personen, de “stuurgroep”genoemd. De stuurgroep is de drijvende kracht van de dynamiek: hij werkt de eerste definities van het project uit en vervult een centrale rol in de gezamenlijke uitwerking van de acties. Hij waakt over de vorderingen van het proces en over de coherentie ervan in samenwerking met alle andere betrokken actoren.

Hoe deelnemen ?

  • Zich aansluiten aan de dynamiek
Jullie kunnen zich een keer per jaar kandidaat stellen, via de optie “Participatieve Duurzame Wiijken” van de projectoproep “Geef je Wijk een nieuwe Adem”.
Van zodra jullie kandidatuur wordt aanvaard, kunnen jullie beroep doen op een coach ter begeleiding van het opzetten van jullie projecten. 
Naast deze projectoproep, mag u ons altijd contacteren zodat we kunnen nagaan in welke mate we kunnen helpen in jullie projecten. 
  • Een projet indienen
De wijken die zich bij de dynamiek hebben aangesloten kunnen een project indienen. Via het participatieve budget wordt vervolgens geëvalueerd of een financiële steun wordt toegekend – meer info zie het reglement van het Participatieve Budget.
 
 
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial