Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Open Data moeten de mobiliteit van de burger bevorderen

15 Februari 2017

Mobiliteit stond centraal in heel wat suggesties die in 2016 op de Smart City portaalsite van het Brusselse Gewest werden gepost. Zo was er de duidelijke oproep om nog meer in te zetten op het delen van openbare gegevens in Open Data.

Het overzicht voor 2016 van de suggesties die door de gebruikers van de portaalsite www.smartcity.brussels werden gepost, behandelt voor een groot deel de mobiliteits- en parkeerproblemen. Eén idee vat de uiteenlopende voorstellen in dat verband goed samen: de creatie van een multimodale gps app die alle bestaande apps (MIVB, NMBS, Villo !, Waze, Ecab, enz.) groepeert. Daarbij zou een open data-systeem voor meting van de luchtkwaliteit worden gekoppeld aan een trajectreserveringssysteem met informatie over parkeerplaatsen en de betaling ervan via smartphone.

Mobiliteit, een uitdaging voor de smart city

Om dit soort van applicatie te ontwikkelen, moet een beroep worden gedaan op Open Data. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past dit beleid van openheid van gegevens toe in het kader van zijn Brussels Smart City-strategie. Zoveel mogelijk gegevens en documenten worden aangeboden onder open licentie. Dit delen van openbare gegevens moet leiden tot een massaal hergebruik door burgers, ondernemingen en ook de overheid zelf.
Enkele voorbeelden van applicaties die dankzij Open Data tot stand kwamen:
  • Where is my Villo?: deze app steunt op officiële openbare gebruiksgegevens van de Villo!-stations en op de inbreng van de gebruikers. U verstuurt een bericht telkens als er een probleem is met het gebruik van een Villo. Deze inlichtingen worden dan gecentraliseerd om de andere gebruikers op de hoogte te brengen.
  • IrCeline: netwerk voor meting van de luchtkwaliteit in België waarvan de gegevens in real time worden doorgespeeld naar een kaart van het land waarop de scores van de luchtkwaliteit staan aangegeven.
  • Enz.

Mobiliteitsgegevens beter bundelen

Inzake mobiliteit in Brussel bestaan al talrijke applicaties en webplatforms. Ze hebben allemaal één doel: de mobiliteit in Brussel vereenvoudigen door files te vermijden. Meestal hebben deze apps betrekking op slechts één vervoerswijze. Sommige ervan, zoals Google Map of Citymapper, maken het evenwel mogelijk om de reistijd tussen twee punten te berekenen op basis van alternatieven voor de auto, zoals de fiets, het openbaar vervoer of zich te voet verplaatsen. Google Map gaat zelfs verder en geeft aan op welke wegen files staan.
Maar er ontbreekt nog informatie, zoals « waar parkeren », « waar zijn er vrije parkeerplaatsen op een redelijke afstand van mijn bestemming », « in welke zone zal ik mij bevinden en hoe betaal ik mijn parking », « is het gevolgde traject het minst vervuilde », « loopt mijn auto het risico te worden weggesleept »?

Meer initiatieven nemen

Private parkeerbedrijven spelen daarbij een grote rol en zouden meer gegevens moeten kunnen delen met de burgers. Naar het voorbeeld van andere grote steden zoals Parijs installeert ook het Brusselse gewest parkeergeleidingsborden om aan te geven hoeveel vrije plaatsen er zijn in private en openbare parkings. In de rand worden zowat overal ontradingsparkings aangelegd om automobilisten ertoe aan te zetten de metro te nemen. Dat staat in Brussel allemaal te gebeuren met de medewerking van de overheid, maar ook van privéondernemingen en de MIVB.
De technologie zou dus een stapje verder kunnen gaan, omdat de nodige gegevens voor dergelijke apps beschikbaar zijn dankzij Open Data: luchtkwaliteit, verkeer, vrije parkeerplaatsen, enz. Rest alleen nog…
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial