Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Een gewestelijke portaalsite voor administratieve formaliteiten

22 Mei 2017

Easybrussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging, ontwikkelt momenteel een unieke portaalsite om alle administratieve formaliteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te centraliseren. Een ambitieus project dat moet leiden tot concrete oplossingen voor burgers en ondernemingen.

Bij zijn oprichting in 2015 werkte Easybrussels een plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 uit. Dit plan kreeg de zegen van de Brusselse regering en stelt zich tot doel de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten.
 
In dit kader kwam Easybrussels tot de conclusie dat het nodig is om voor de burgers en ondernemingen van het Brusselse Gewest de toegang tot de verschillende administratieve gegevens te vereenvoudigen. Om die reden gaven Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Fadila Laanan aan Easybrussels de opdracht om een unieke portaalsite op te richten die toegang verleent tot de administratieve formaliteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Transversaal project

Deze portaalsite, die in de ontwikkelingsfase de projectnaam «Stappencatalogus» draagt, heeft tot doel burgers en ondernemingen alle nodige inlichtingen te verstrekken. Voor doorverwijzing van hun vraag naar de bevoegde Brusselse administraties hoeven de gebruikers niet zelf hun weg te zoeken doorheen het complexe institutionele parcours.
 
Om een complete catalogus te kunnen aanbieden, heeft Easybrussels zich voor dit project verzekerd van de medewerking van alle federale administraties en gefedereerde entiteiten. Elk bestuur stelt een verantwoordelijke aan die een werkgroep opricht en coördineert om de doelstellingen van de Stappencatalogus te realiseren met naleving van de door de Brusselse regering vastgelegde deadlines.

5 principes

Concreet bundelt de Stappencatalogus alle informatiebronnen en beschikbare formulieren. Zo beschikken burgers en ondernemingen over een eenvoudige, duidelijke en snelle toegang tot de Brusselse formaliteiten. Daarbij wordt uitgegaan van 5 principes:
  • Gebruiksvriendelijkheid: De administratieve stappen worden op de portaalsite ingedeeld volgens voor de gebruiker toegankelijke en nuttige thema’s. De structuur van de Stappencatalogus gaat uit van de burgers en ondernemingen.
  • Transversaliteit: Door inlichtingen aan te bieden via een uniek virtueel loket dat de verschillende besturen verbindt, omzeilt de Stappencatalogus de institutionele complexiteit.
  • Complementariteit: De gebruiker kan gemakkelijk het door hem gezochte thema terugvinden dankzij de structuur en de beknopte omschrijvingen van de administratieve formaliteiten. Hij krijgt meer details wanneer hij een formaliteit selecteert en wordt desgevallend doorverwezen naar de website van de bevoegde instelling. Op die manier werkt de Stappencatalogus als een uitstalraam dat burgers en ondernemingen wegwijs maakt in de administratieve procedures van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Samenwerking: De catalogus wordt gevoed door alle gewestelijke instellingen en biedt de mogelijkheid om met andere besturen samen te werken, bijvoorbeeld door content uit te wisselen.
  • Flexibiliteit: De portaalsite integreert de websites van heel diverse besturen en kan voorts worden gebruikt in heel uiteenlopende contexten.

Timing

De verantwoordelijken en de werkgroepen van de besturen volgen de onderstaande stappen bij de tenuitvoerlegging van het project van de Stappencatalogus:
  1. identificeren van de formulieren en administratieve formaliteiten,
  2. beheren van de inhoud (aanmaken, valideren, vertalen en updaten),
  3. publiceren via het platform van de algemene database BAS (Brussels Administration Simplified), de server van de gecompileerde gegevens.
 
Momenteel wordt werk gemaakt van zowel het databaseplatform als de website van de catalogus voor de gebruikers om de website zeker online te kunnen zetten in het voorjaar van 2018.
  easy.brussels logo
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial