Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Vrouw-man: een gewestbegroting die rekening houdt met onze verschillen

23 Juni 2017

Met de goedkeuring van de ordonnantie van 29 maart 2012 betreffende de integratie van het genderaspect in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de Brusselse regering de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als prioriteit vooropgesteld. Het besluit van 14 juli 2016 tot instelling van een methode voor de integratie van de genderdimensie in de begrotingscyclus moet dan ook in dit perspectief gezien worden.

Gender budgeting, een prioriteit

Gender budgeting maakt dus deel uit van het beleid van geïntegreerde aanpak van alle Brusselse beleidslijnen. Met andere woorden: de inkomsten en uitgaven werden zodanig overwogen dat ze maximaal bijdragen aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Gender budgeting vertrekt vanuit de indeling van de basisallocaties (BA) in drie categorieën:
  • Categorie 1: BA die enkel kredieten omvat die betrekking hebben op dossiers die geen genderdimensie omvatten.
  • Categorie 2: BA van kredieten met betrekking tot dossiers die specifiek gericht zijn op de promotie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
  • Categorie 3: BA die kredieten omvat die betrekking hebben op dossiers die eventueel een genderdimensie omvatten.
In een tweede stap worden de BA's van categorie 2 opgenomen in een gendernota. Deze gendernota wordt opgenomen in de algemene omschrijving van elk ontwerp van initiële raming.

De BA's van categorie 3 moeten onderworpen worden aan een genderonderzoek.

Een besluit en een proefproject

Op initiatief van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze methode toegepast bij de opmaak van de gewestbegroting. Aansluitend hierop zagen twee projecten het licht: De methode van gender budgeting wordt geleidelijk aan geïntegreerd in de Gewestelijke Overheidsdiensten en de instellingen van het Gewest.
  • 2017: de BA's van de GOB indelen in categorieën
  • 2018: de BA's van de instellingen indelen in categorieën en een genderanalyse uitvoeren op de BA's categorie 3 van de GOB
  • 2019: gender budgeting volledig integreren in ons Gewest
Elke stap wordt voorafgegaan door een proefproject waarbij ook de belangrijkste actoren worden betrokken.

Zodra de methoden op punt staan bij de GOB, worden ze ook ingevoerd bij de instellingen van openbaar nut (ION’s).
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial