Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Nieuw: de applicatie ‘Brussels Air’ om de luchtkwaliteit op de eigen smartphone te volgen

19 Maart 2018

Er is een smartphoneapplicatie ontwikkeld om in real time over de luchtkwaliteit in Brussel op de hoogte gehouden te worden. Deze nieuwe applicatie “Brussels Air” en de SMS-waarschuwingen vullen het waarschuwingssysteem aan dat vanaf 2016 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerd is om de burgers in geval van pollutiepieken te waarschuwen.

Om permanent de evolutie van de luchtkwaliteit te volgen, worden de Brusselaars uitgenodigd om de applicatie ‘Brussels Air’ te downloaden. Enkele maanden na de lancering van de website www.luchtkwaliteit.brussels,*  
biedt deze nieuwe app aan iedereen de mogelijkheid om beter op de hoogte te zijn van zijn blootstelling aan buitenluchtverontreiniging, en in geval van pollutiewaarschuwing of activering van het Plan voor grote hitte en ozonpieken gewaarschuwd te worden. De applicatie maakt gebruik van de door het telemetrisch netwerk van het Brussels Gewest geregistreerde metingen die op Belgisch niveau door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) verzameld zijn. 

Sommige verontreinigende stoffen die vooral van het autoverkeer afkomstig zijn, hebben een aanzienlijke negatieve invloed op onze gezondheid: toename van ademhalingsstoornissen en aandoeningen van de luchtwegen, bronchitis, astma, ... Ondanks een duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit in haar geheel, moeten er nog inspanningen geleverd worden om de aanwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen (stikstofdioxide, black carbon, ...) te verminderen. Deze ‘Brussels Air’-applicatie is een belangrijk instrument voor informatieverstrekking aan en bewustmaking van de Brusselaars. Met perfecte kennis van zaken kunnen de Brusselaars dan de voorkeur aan alternatieve verplaatsingswijzen geven of afzien van bepaalde fysieke inspanningen in geval van pollutiepiek. “

Een andere mogelijkheid om op de hoogte te blijven over de luchtkwaliteit is het gratis ontvangen van een waarschuwingsboodschap. Om zich in te schrijven, volstaat het zich in te schrijven via http://www.luchtkwaliteit.brussels/content/krijg-een-waarschuwing-mailper-sms-met-de-app-brussels-air, ofwel per e-mail of per sms door PIEK te sturen naar 3004 (0,15 €/sms) met de GSM waarop u de waarschuwingen wenst te ontvangen.

*Op http://www.luchtkwaliteit.brussels/ , kan men via de “pollumeter” van Leefmilieu Brussel permanent de evolutie van de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgen. Naast globale informatie (via een algemene luchtkwaliteitsindex) geeft hij ook plaatselijke informatie (concentraties van verontreinigende stoffen die in elk meetstation geregistreerd zijn). Leefmilieu Brussel beschikt over een netwerk van meetstations die permanent de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de lucht registreren. Op basis van deze resultaten wordt er een index berekend om in real time de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te geven.
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial