Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling is goedgekeurd

27 Augustus 2018

De toekomstvisie van het Brussels Gewest

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) legt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften vast op middellange en lange termijn voor het hele Brusselse grondgebied.

Het gewest kent verschillende grote uitdagingen: demografische groei en beschikbaarheid van huisvesting, economische veranderingen en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid, mobiliteit, het milieu, (sociale) verscheidenheid, enz..

Nu het GPDO definitief goedgekeurd is, kan de overheid vormgeven aan de gewestelijke visie en ervoor ijveren om de doelen waar te maken die voor 2040 vastgelegd zijn. Daarnaast kunnen er antwoorden gezocht worden op de hierboven genoemde gewestelijke vraagstukken.
Het GPDO identificeert de doelen voor de ruimtelijke inrichting op basis van vier hoofdthema's:
  • Het grondgebied aanwenden om een kader voor ruimtelijke ontwikkeling en nieuwe wijken te creëren
  • Het grondgebied aanwenden om een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen
  • Het grondgebied aanwenden om de stedelijke economie te ontwikkelen
  • Het grondgebied aanwenden om multimodaal vervoer mogelijk te maken.
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd op 12 juli 2018 goedgekeurd en steunt onder andere op de input van de burgers en verenigingen (er werden bijna 6000 meningen  verzameld tijdens het openbaar onderzoek) en de toevoegingen door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Het GPDO treedt twee weken na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial