Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Open Data en Big Data: 14 aanbevelingen voor smart cities

28 Augustus 2018

Uraia, het uitwisselingsplatform voor smart cities, organiseerde in mei 2018 in Brussel een seminarie rond het thema « Data gebruiken om steden en hun inwoners sterker te maken ». De conclusies van dat seminarie zijn vervat in 14 aanbevelingen om het potentieel van data in smart cities ten volle te benutten.

De deelnemers aan het seminarie van Uraia in Brussel deelden twee dagen lang hun ervaringen en inzichten over hoe data kunnen bijdragen tot het goede beheer van smart cities, waarvan met name de inwoners de vruchten plukken.
De inhoud van de debatten is nu verzameld in het rapport "Brussels guidelines 2018 - Using data to empower cities and their citizens" (Aanbevelingen van Brussel 2018: data gebruiken om steden en inwoners daadkrachtiger te maken). Ondanks de praktijkvoorbeelden van de inbreng van big data in het stedelijke beheer, zo stelt het rapport, zijn er nog heel wat hinderpalen die beletten dat deze gegevens op algemene schaal gebruikt worden. Het formuleert dan ook veertien aanbevelingen om deze obstakels weg te nemen en de mogelijkheden van data voluit te benutten.

De veertien aanbevelingen van Brussel

 1. De lokale instanties sensibiliseren, zodat ze beter inzien welke kansen big data bieden voor henzelf en hun inwoners
 2. Meer administratieve krachten opleiden en rekruteren
 3. Ook de burgers opleiden en sensibiliseren
 4. De steden opleiden in het verzamelen en begrijpen van data
 5. De kwaliteit van de data verhogen via de standaardisering en begrijpelBrussels guidelines 2018 - Using data to empower cities and their citizens
  kheid, om de mogelijkheden ervan optimaal uit te spelen
 6. Data gebruiken als middel voor de beoordeling en controle van het overheidsbeleid
 7. De impact van het datagebruik meten
 8. Van het databeleid een uitdaging maken in de governance
 9. Het databeleid ondersteunen via politiek leiderschap op alle niveaus
 10. Het sluiten van stevige partnershipovereenkomsten tussen meerdere partijen binnen de steden aanmoedigen en vergemakkelijken
 11. Geen enkele speler aan de zijlijn laten staan
 12. Nieuwe businessplannen opzetten en ontwikkelen
 13. Het leiderschap en engagement met het oog op een doeltreffend databeheer versterken
 14. Binnen de steden gezamenlijk werk maken van participatieve processen en tools die eenvoudig te gebruiken zijn

Zeven casestudy’s van het gebruik van Open Data en Big Data

Het aantal smart cities neemt toe op de vijf continenten. Ze hebben zich dermate ontwikkeld, zo stelt het rapport, dat deze besturen nu de kosten en baten van het gevoerde beleid, samen met de economische impact ervan trachten te analyseren.
Wat dat betreft, steunt het rapport op zeven casestudy’s:
 • De Open Data-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België)
 • Het experiment van het opensource-beleid om steden te doen opleven in Chicago (USA)
 • De Big Data-initiatieven van de stad Seoul (Zuid-Korea)
 • Het project met slimme vuilnisemmers in de stad La Marsa (Tunesië)
 • De bijdrage van data tot innovatie en onderwijs in Sao Paulo (Brazilië)
 • De draagwijdte van het participatiebeleid van het bestuur van Valongo (Portugal)
 • Het gebruik van het internet der dingen (IoT, Internet of Things) in Eindhoven (Nederland)

Een organisatie van het CIBG en Brussels International

Het Uraia-seminarie « Data gebruiken om steden en hun inwoners sterker te maken » werd georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, met de medewerking van Brussels International. Er waren bijna 70 vertegenwoordigers van lokale besturen, nationale regeringen, internationale organisaties, onderzoeksinstellingen en de privésector.
Uraia (‘burgerschap’ in het Swahili) is een platform waarop informatie wordt uitgewisseld over de mogelijkheden die SMART-technologieën bieden om het lokale openbare beheer te vernieuwen. Het werd in 2017 opgezet als een platform waarop lokale overheden en hun partners informatie konden delen. Het ontstond uit de samenwerking tussen twee internationale instellingen die streven naar de verbetering van de levenskwaliteit van inwoners van steden overal ter wereld: het Global Fund for Cities Development (FMDV) en de Eenheid lokale instanties en decentralisatie van VN-Habitat.
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial