Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu

Een nieuw interactief platform voor parkeergegevens in het Brussels gewest

28 Januari 2019

In het kader van zijn opdrachten heeft het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest parking.brussels onlangs een webplatform voor parkeergegevens online gezet. Dit interactieve platform werd ontwikkeld in het kader van het Parkeerobservatorium, dat verantwoordelijk is voor het toezicht, de monitoring en de objectivering van het Brusselse parkeerbeleid en tracht de toegang tot en de uitwisseling van gewestelijke informatie over het parkeren (niet-vertrouwelijke gegevens) te bevorderen.

In het kader van zijn opdrachten heeft het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest parking.brussels onlangs een webplatform voor parkeergegevens online gezet. Dit interactieve platform werd ontwikkeld in het kader van het Parkeerobservatorium, dat verantwoordelijk is voor het toezicht, de monitoring en de objectivering van het Brusselse parkeerbeleid en tracht de toegang tot en de uitwisseling van gewestelijke informatie over het parkeren (niet-vertrouwelijke gegevens) te bevorderen: https://data.parking.brussels/mapviewer

De gegevens hebben betrekking op parkeerplaatsen langs de weg (type, toewijzing, regelgeving, vraag en aanbod ...) en op openbare infrastructuur buiten de weg (voornamelijk openbare en ontradingsparkings). Ze zijn gebaseerd op specifieke tellingen die op het terrein werden uitgevoerd, en worden regelmatig gecorrigeerd en bijgewerkt aan de hand van een reeks aanvullende bronnen, waaronder UrbIS-Ortho (orthofotoplannen), gerelateerde gegevensbanken (bv. Cycloparking), gemeentereglementen, gemeentelijke parkeeractieplannen (GPAP), parkeerstudies, diverse rapporten (voornamelijk van de operationele diensten van het Agentschap en de gemeenten)…

WAT?
Het platform is opgebouwd rond 4 functies: visualiseren, bereiken, berekenen en interageren.

Visualiseren
Deze functie maakt het mogelijk om de toestand van het parkeren in het Brussels Gewest visueel te beoordelen, des te nauwkeuriger naarmate men inzoomt op de kaart. De standaardweergave is op gewestelijke schaal en geeft de verschillende wegen weer volgens een kleurcode die de soorten parkeerzones weergeeft. Naarmate men inzoomt, verschijnt geleidelijk aan de precieze locatie van elke plaats en het aanbod voor specifieke categorieën gebruikers (bv. personen met beperkte mobiliteit, leveringen, fietsboxen en -bogen). Bovendien maakt een specifieke tool het mogelijk om de verschillende beschikbare lagen selectief weer te geven, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker, om hun transparantie te moduleren en om verschillende achtergrondkaarten te laden (OpenStreet Map, Urbis en orthofotoplannen).

Bereikbaarheid
Tien verschillende datasets kunnen al in verschillende formaten worden weergegeven en gedownload (shp, csv, json en xlsx): gereglementeerde zones, het voor motorvoertuigen toegankelijke wegenaanbod, de overeenkomstige vraag (bezettingsgraad) op drie belangrijke tijdstippen van de dag (nacht, voormiddag en avond), inritten waar het a priori mogelijk is om te parkeren, openbare parkings, ontradingsparkings en fietsboxen en -bogen. Het is ook mogelijk om de elementen die op het scherm worden weergegeven.

Berekenen
Het platform biedt een rekentool om «parkeerbalansen op maat» op te stellen en de inhoud ervan naar een tabel te exporteren. Deze tool berust op de mogelijkheid om ruimtelijke selecties te maken op basis van de gemeente of door het tekenen van cirkels of polygonen. Interactie Ten slotte, omdat het parkeren in Brussel dagelijks in beweging is – parkeerplaatsen verdwijnen, krijgen een andere bestemming of nieuwe plaatsen worden gecreëerd – is de applicatie ontworpen als een participatief instrument dat de gebruikers (en ook de wegbeheerders) de mogelijkheid biedt om een object op de kaart aan te wijzen en eventuele fouten of wijzigingen daaromtrent te melden.

DOEL
Tot de lancering van data.parking.brussels was er geen echte specifieke informaticatoepassing die het mogelijk maakte om de parkeersituatie in het Brussels Gewest op nauwkeurig, betrouwbaar en overzichtelijk weer te geven.

De eerste doelstelling was dan ook om die lacune op te vangen, door de over 19 gemeentelijke portalen verspreide informatie te centraliseren op één gebruiksvriendelijk platform en zo de toegang, de leesbaarheid en de samenhang te verbeteren.

Naast deze grafische integratie werd het platform ook ontworpen als een echt werkinstrument, of zelfs hulpmiddel bij het nemen van beslissingen, dankzij de vele mogelijkheden, zoals downloaden, ruimtelijke analyse en cartografische export (zie hierboven). Deze mogelijkheden, die bijzonder nuttig zijn voor de diensten van het Parkeeragentschap, gewestelijke en gemeentelijke besturen, politiezones, studie- en onderzoeksbureaus, burgerverenigingen en wijkcomités, of elke geïnteresseerde, kunnen heel wat acties ondersteunen. O.a. communicatie, klantenservice, rapportering, voorbereiding van studies en onderzoek, evaluatie en actualisering van st fouten te melden (zie hierboven).

Ter ondersteuning van de procedures voor de bijwerking van gegevens is deze optie dan ook gericht op het maximaliseren van de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens. Ze biedt de gemeenten en alle andere instanties die betrokken zijn bij de openbare ruimte, ook de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier te voldoen aan de verplichting (opgelegd door het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan) om het Parkeeragentschap op de hoogte te brengen van elke schrapping van parkeerplaatsen langs de weg. Dergelijke ingrepen zijn eenvoudig uit te voeren dankzij de punt-per-puntweergave van het aanbod, op uiterst nauwkeurige schaal.

VERWACHTE EVOLUTIE
Data.parking.brussels wil bijdragen tot een ‘servicegerichte’ aanpak van het mobiliteitsbeleid (MaaS, wat staat voor Mobility-as-a-Service) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verschillende hierboven beschreven functies bevorderen duidelijk het streven naar de vereenvoudiging van de informatie die deze methode tracht te initiëren. Op die manier bereiden ze de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (begeleiding, modale combinaties, betaling, ...) voor en worden nieuwe instrumenten voor parkeerbeheer aangereikt (de scanwagen, netwerken van beveiligde fietsenstallingen, realtime informatie en dynamische tarifering, ...).

Naast de bijkomende functies en de regelmatige bijwerking van de reeds beschikbare informatie zouden er dus geleidelijk nieuwe gegevens aan het platform kunnen worden toegevoegd, of het nu gaat om nieuwe waarnemingen op het terrein (rotatie, tijd om een plaats te vinden, ...) of nieuwe technologieën (sensoren, camera’s, ...).
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial