Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Ambitienota voor Smart City goedgekeurd door de regering

02 April 2019

Groen licht voor ambitienota Brussels Smart City

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde dit voorjaar de Brussels Smart City-ambitienota goed.

Die ambitienota is het resultaat van een werk van lange adem. Het CIBG begon in het voorjaar van 2018 met bilaterale gesprekken tussen de vier partijen van Smart City Brussel (maatschappelijke organisaties, academici, publieke en private partners). Het doel was om hen bij het project te betrekken, hun steun te krijgen, ideeën en projecten te ontwikkelen en die op te starten om de Brusselse Smart City-gebieden te ontwikkelen. In mei werd er vergaderd met de politieke autoriteiten om samen te werken aan hun visie, synergieën bloot te leggen en collectief na te denken over het bestuur van het Smart City Office.

In de zomer werd het CIBG gevraagd om ons werk uit te diepen en een uitgebreide inventaris op te maken van de bestaande oplossingen. Daarmee konden we de ambitienota spijzen. We wilden voortbouwen op de bestaande oplossingen en platformen om onze voorstellen in te passen in de beschikbare structuren en middelen. De inventaris werd opgesteld op basis van 12 workshops met een aantal belangrijke spelers uit publieke en private Brusselse organisaties.

Aan het einde van dit intensieve participatieve parcours zag dus deze ambitienota het licht. Daarin wordt er een realistische, haalbare visie geboden voor de komende jaren, waarin het Smart City Office een leidinggevende rol zal spelen en de naleving van deze nota zal opvolgen.

Het CIBG is trots de grootschalige projecten in deze nota te zien die het al jarenlang onvermurwbaar uitvoert. Die gewestelijke projecten zijn gebaseerd op een solide, duurzame infrastructuur, samen met onze partner IRISnet. Zo is er 'Fiber to the School', gratis wifi, het Gewestelijk Data Center, het platform voor het delen van videobewakingsbeelden en FIDUS, het platform voor de uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen. 

De volgende stappen
  • Het Smart City Office opzetten, dat de leiding zal nemen bij het uitrollen van het beleid van Smart City Brussel. Het Smart City Office (SCO) is een verantwoordelijkheid van het CIBG en wordt beheerd door een Smart City Manager. Er wordt een concreet voorstel voor de uitvoering uitgewerkt tegen 30/04/2019.
  • Prestatie-indicatoren definiëren en een Smart City-dashboard uitwerken waarmee de doelstellingen van Smart City kunnen worden opgevolgd. Er wordt een eerste voorstel met KPI's (prestatie-indicatoren) ontwikkeld tegen 30/04.
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial