Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Hebben jouw verplaatsingen een impact op de luchtkwaliteit in Brussel? Bereken het!

01 Augustus 2019

Ter voorbereiding van de Week van de Mobiliteit in september, nodigt Brussel Mobiliteit alle Brusselaars uit om na te denken over hun verplaatsingsgewoonten en om in de zomer de properste vervoermiddelen uit te testen.

Als hulpmiddel heeft Brussel Mobiliteit in samenwerking met Leefmilieu Brussel een calculator ontwikkeld waarmee de impact van de mobiliteit op de luchtkwaliteit gemeten kan worden.

Om welke vervuilende stoffen gaat het?

Fijne deeltjes:
deze met het blote oog onzichtbare stofdeeltjes dringen binnen tot in de longblaasjes, tasten de luchtwegen aan en veroorzaken kortademigheid en een overbelasting van het hart. Ze veroorzaken dus cardiovasculaire en ademhalingsrisico's, treffen zwangere vrouwen en jonge kinderen en kunnen leiden tot neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer, dementie en bepaalde soorten kanker.

Zes meetstations registreren de fijnstofconcentraties in Brussel. Vele ervan geven waarden weer die de drempelwaarden aanbevolen door de Wereldgezondheids-organisatie overschrijden, namelijk:
  • In 2018 werd de jaardrempel van 20 μg/m³ overschreden in 1/3 van de meetstations, de hoogste gemiddelde jaarlijkse concentratie bedroeg 27 μg/m³ in Haren.
  • De dagdrempel van 50 μg/m³ werd in alle meetstations meer dan 3 keer overschreden.
Gassen zoals stikstofdioxide: in Brussel is het wegverkeer verantwoordelijk voor 69% van deze emissies. Tot de ongewenste gassen die we regelmatig inademen behoren ozon, benzeen, zwarte koolstof (roet dat bij een verbrandingsreactie wordt uitgestoten), koolstofmonoxide, zwaveldioxide...

Een calculator om de impact van verplaatsingen te meten

Om de Brusselaars in staat te stellen hun impact op de Brusselse luchtkwaliteit te ontdekken al naargelang hun dagelijkse verplaatsingen en gewoonten, ontwikkelde Brussel Mobiliteit, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, een online calculator die te raadplegen is op www.mobilmix.brussels.  

Een eenvoudig hulpmiddel om te weten te komen of je deel uitmaakt van de oplossing of van het probleem... Bonus: op basis van je resultaten, krijg je tips aangeboden!

Voor meer info of tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen, kun je deze pagina bekijken.

 

 

 

Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial