Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Speedpedelecs: een manier om de Brusselse files te verlichten?

31 Oktober 2019

Een heuse modale shift

De speedpedelec is een opkomend vervoermiddel dat zich snel ontwikkelt in België, vooral in Vlaanderen. Het huidige aantal snelle fietstochten van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geschat op ongeveer 600 per dag. De Brusselse mobiliteitsstudie schat de potentiële evolutie op meer dan tienduizend dagelijkse verplaatsingen.

Hoewel de meeste enquêtes onder Brusselse fietsers uitwijzen dat het merendeel voormalige gebruikers van het openbaar vervoer zijn, blijkt uit deze nieuwe studie dat de helft van de ondervraagden (50,5%) vroeger de auto gebruikte om de ritten te maken die ze nu met de speedpedelec afleggen. Er is dus een heuse modale shift van de auto naar deze modus, die een duurzaam alternatief vormt voor reizen van gemiddeld 25 km rond Brussel.
 

Zorgen voor geschikte infrastructuur

De respondenten geven een voorkeur aan afgescheiden fietsinfrastructuur (in plaats van op de weg) en duidelijke wegmarkeringen  (gemarkeerde fietspaden, busbanen).

Om het gebruik van de speedpedelec aan te moedigen, is Brussel Mobiliteit van plan om op het vlak van signalisatie en/of infrastructuur rekening te houden met de specifieke behoeften van ditde speedpedelec. Zo is in het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan (GoodMove) de invoering van een Velo-Plus-netwerk voorzien.  Dat is een netwerk dat in de eerste plaats bedoeld is voor snelle verbindingen op grootstedelijke schaal (een hoofdroute-net met routes die intergewestelijke verbindingen mogelijk maken). Het rechtstreekse karakter van de rit en de beperking van conflicten met andere weggebruikers zijn bijzonder belangrijk. Afgescheiden fietsvoorzieningen krijgen de voorkeur op gemengd verkeer en het ontwerp houdt ook rekening met verplaatsingen met een bakfiets.
 

Gebruikers sensibiliseren

Gebruikers van speedpedelecs geven aan in de stad gemiddeld 30 km/u te rijden. Onverwacht gedrag van andere weggebruikers (34,70%) wordt ervaren als belangrijkste risico op ongevallen, gevolgd door de snelheid en/of de druk van het autoverkeer op gemengde infrastructuur.

Hoewel de studie aantoont heel wat ongevallen plaatsvinden (of nipt vermeden worden) op een kruispunt (29,80%) of een rijweg, is het verrassend vast te stellen dat de meeste ongevallen en/of ongevalsituaties zich voordoen op afgescheiden fietspaden (31,90%).

Vrijliggende fietspaden zijn dus niet vrij van conflicten met auto's: ongeoorloofd parkeren, verlaten van een garage of oprit en onverwacht openen van de deuren. Daarom is het belangrijk niet alleen de gebruikers van speedpedelecs maar ook de andere weggebruikers vertrouwd te maken met dit nieuwe vervoermiddel, zijn kenmerken en risico's.
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial