Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Wat doet de Smart City voor het klimaat?

02 December 2019

Tijdens de verkiezingen van oktober 2018 en nadien van mei 2019 hebben de Brusselaars duidelijk hun prioriteiten aangegeven. Zij stemden overweldigend groen, zowel voor de gemeentelijke als voor de gewestelijke besturen: de klimaatverandering staat eindelijk bovenaan de politieke agenda’s.

Door Céline Vanderborght, Smart City Manager van het Brusselse gewest

 
In zijn Regionale Beleidsverklaring (RBV) maakt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ecologie een fundamentele krachtlijn van zijn legislatuur, onder de noemer:  «een Gewest dat zich economisch en sociaal ontwikkelt binnen een visie van ecologische transitie conform de Europese langetermijnstrategie voor 2050» (RBV). De Smart City krijgt eveneens veel aandacht in deze verklaring, met niet minder dan een volledig hoofdstuk.
 
Hoe zullen deze ecologische transitie en deze Smart City-ambitie worden verenigd? Het eerste punt is de heel duidelijke focus op artificiële intelligentie en het open data-beleid.
 
Voor de gemeenten moeten artificiële intelligentie en data het mogelijk maken om:
  • De meest aangewezen projecten te selecteren, dit betekent hier in lijn met onze doelstellingen van ecologische transitie;
  • Permanent de bestaande projecten en de toegepaste beleidslijnen te monitoren en te verbeteren, met dezelfde doelstellingen voor ogen;
  • Te innoveren en nieuwe oplossingen voor te stellen.
 Het doel van de Regering bestaat erin «artificiële intelligentie ten dienste van de ecologische overgang van de economie te ondersteunen (bv. beter mobiliteitsbeheer, efficiëntie in het vervoer, voorspellen van vervuilingspieken, enz.)». Bijkomend zal de Regering «een open data-beleid voor openbare gegevens steunen dat erop gericht is oplossingen te ontwikkelen voor de samenleving (e-gezondheid, mobiliteit, bestuur, enz.) » (RBV)
 
Wat de gegevens betreft, heeft het Gewest - via zijn Smart City-strategie - de basis gelegd voor een ambitieus, transversaal en gecoördineerd beleid dat berust op 3 maatregelen:

1. De gegevens kennen

Het in kaart brengen en up-to-date houden van alle gegevens gegenereerd door de infrastructuur en de gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Door deze gegevens in kaart te brengen, moeten wij onder meer in staat zijn om een gegevensbeleid op schaal van het Gewest op te zetten en het «Only Once»-principe na te leven. Dit verbiedt de administraties om identificatiegegevens die een burger of onderneming al aan een andere administratie heeft verstrekt, opnieuw aan te vragen.
  • Bij de uitvoering van deze eerste maatregel kan Brussel steunen op Fidus, de dienstenintegrator, de website www.datastore.brussels, het netwerk van Data Officers, de nieuwe dienst « Data » van het CIBG.

2. Een uniek platform aanbieden dat data en projecten samenbrengt

Gezien het veelvoud aan geïdentificeerde initiatieven is het ter beschikking stellen van een uniek platform om de beschikbare gegevens, evenals de bestaande applicaties en diensten met alle betrokken partijen te delen en te benutten, een absolute noodzaak.  En om het hergebruik van de oplossingen te vergemakkelijken, moet bij overheidsopdrachten de publicatie van de applicaties en data onder Open Source-licentie worden bevorderd.
 
De noodzaak van dit platform wordt ook aangegeven in de regeringsverklaring: «Om de kwaliteit, de efficiëntie en de interactiviteit van de openbare diensten te verbeteren, zal de Regering een openbaar platform ontwikkelen om alle applicaties die verband houden met de smart city, zowel van de overheid als van de burgers, samen te brengen en de stad en haar inwoners meer mogelijkheden te bieden op het vlak van interoperabiliteit en gegevensuitwisseling. » (RBV)
 
  • Op termijn is het bedoeling om de inhoud van de huidige Open Data, IoT en API Gateway platformen op een enkele plaats bijeen te brengen. Het valt zeker te overwegen om de perimeter van dit toekomstige platform uit te breiden en zodoende de publicatie van projecten van burgers en de privésector mogelijk te maken. Daartoe kan Brussel steunen op het bestaan van de Smart City Office en de website www.smartcity.brussels.

3. Uitbouwen van een netwerk van het Smart Grid-type

Connectiviteit is een must, zowel om de ingezamelde gegevens door te sturen naar de applicaties die er gebruik van maken, als voor het verstrekken van diensten en inlichtingen aan de eindgebruikers. De uitrol in de nabije toekomst van 5G, die zal gebeuren «met inachtneming van het voorzorgsbeginsel en pas nadat de impact op het milieu en de volksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en het respect voor de privacy geëvalueerd zijn» (RBV), zal bevorderlijk zijn voor het ontstaan van diensten die grote hoeveelheden gegevens verbruiken, en voor de geleidelijke invoering van slimme netwerken (smart grid), die onder meer worden gebruikt voor een optimale stroomlevering aan de consumenten via digitale tweerichtingscommunicatie.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn eigen optische vezelnetwerk (IRISnet), wat een aanzienlijk voordeel betekent en een belangrijke hefboom vormt voor de tenuitvoerlegging van “smart” oplossingen, zoals de optimalisering van het gebruik van gebouwen en de verbetering van de mobiliteit.
Ik zou tot slot willen wijzen op een extra punt dat de link legt tussen Smart City en ecologische transitie: «green IT».
 
De vandaag nog altijd verwaarloosde dimensie van het duurzame beheer van de nieuwe technologieën, die zelf veel energie verbruiken, zal immers in de komende jaren op de voorgrond treden: zeldzame metalen in onze toestellen, gebruik van bandbreedte, wildgroei van videobeelden, concept van digitale soberheid en toegenomen gebruik van “low tech”. 
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial