Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Fonds Bikes in Brussels - Projectoproep

27 Januari 2020

​Het Fonds Bikes in Brussels wil inspanningen ondersteunen die gericht zijn op een betere fietsinfrastructuur en -uitrusting in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat?

Zoals blijkt uit de cijfers van het Fietsobservatorium, neemt het aantal fietsers in Brussel sinds 2010 toe. Het Fonds Bikes in Brussels wil die trend versterken en bijdragen tot een vlotter, veiliger en doeltreffender fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in ieders voordeel.

Meer fietsers in Brussel betekent: een betere luchtkwaliteit, door het gemotoriseerde transport te verminderen, maar ook: een gezelliger en rustiger leefruimte voor alle stadsgebruikers: bewoners, pendelaars, handelaars, werknemers, studenten, bezoekers, toeristen…

Vandaar dat het Fonds Bikes in Brussels zijn steun zal verlenen aan infrastructuur- of uitrustingsprojecten van verenigingen, overheidsdiensten of publieke en privépartners, die als doel hebben het fietsverkeer op een adequate manier aan te moedigen door tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. De oproep richt zich zowel naar kleine en middelgrote projecten als naar projecten die grotere werken en investeringen vereisen.

Of het er nu om gaat een deel van de openbare weg voor te behouden voor fietsers, parkings en herstelposten te installeren voor fietsen, veilige fietspaden aan te leggen of een fietsbrug of fietssnelweg aan te leggen, het Fonds Bikes in Brussels zal concrete initiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen de fiets kunnen gebruiken als favoriet vervoermiddel in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden in het kader van een permanente projectoproep. HHet Fonds zal op de volgende datums een selectie organiseren van de ingediende aanvragen: 17 maart, 11 juni, 17 september en 14 december 2020. De resultaten zullen tegen het einde van de tweede daaropvolgende maand bekendgemaakt worden aan de kandidaten, respectievelijk eind mei, augustus, november en februari. Gelieve de onderstaande selectiecriteria te raadplegen.

Voor wie?

Verenigingen zonder winstoogmerk, overheden en publieke of privépartners van wie de diensten voor iedereen bestemd zijn. Partnerschappen worden sterk aangemoedigd. Initiatieven van commerciële aard worden niet beoogd door deze projectoproep.

Klik hier voor meer info over de selectiecriteria en de inzendingsprocedure. 
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial