Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Digitale vaardigheden verwerven? Er bestaan verschillende oplossingen!

08 September 2020

4 op de 10 Belgen lopen een reëel risico om digitaal te worden uitgesloten. Een nefaste situatie, voor henzelf, maar ook voor de samenleving. De Week van de Geletterdheid wil daar iets aan doen, en brengt meerdere initiatieven i.v.m. het verwerven van digitale vaardigheden onder de aandacht op haar website ikbenmee.be.

Zo is er het Centrum voor Basiseducatie (CBE) waar iedereen basisvaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie én met een computer werken, kan aanleren. En dat op een heel concrete, meteen inzetbare manier: thuis, op het werk, in een opleiding, … Geïnteresseerden kunnen het open aanbod volgen, maar het CBE werkt ook samen met andere organisaties en bedrijven.

Ook in het Brussels Gewest organiseren verscheidene verenigingen en officiële instellingen cursussen om dit analfabetisme terug te dringen.

Meer info op: www.basiseducatie.be & https://be.brussels/onderwijs-vorming/permanente-vorming/alfabetisering

Maar soms heeft iemand die basisvaardigheden reeds en ligt de uitdaging elders. Dan kan het nuttig zijn om een opleiding secundair onderwijs te volgen zodat een diploma middelbaar wordt behaald. Of kan een specifieke beroepsgerichte vorming worden gevolgd, Nederlands als tweede taal of een andere taal worden aangeleerd. Ook dat kan immers een stap zijn naar het verwerven van digitale vaardigheden.

Meer info op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten , http://www.vocvo.be/nl & www.vdab.be

Ook in het brede aanbod van het sociaal-cultureel vormingswerk vinden velen een vorming en/of activiteit die hen kan helpen om in hun vrije tijd digitale vaardigheden te ontwikkelen of te vergroten. Aan de hand van ateliers, workshops, debatten en ontmoetingen waarbij uitdagingen uit het dagelijks leven het vertrekpunt zijn, worden competenties en talenten aangeleerd en uitgediept.

Meer info op: www.vormingplus.be & https://www.citizenne.be/

Last but not least zijn er die organisaties die zich heel specifiek op het digitale zelf richten en opleidingen, vormingen, workshops, … organiseren om digitale technologie en media te leren gebruiken en begrijpen.

Meer info op: https://mediawijs.be/

Met de oplijsting van deze waardevolle, laagdrempelige en kwaliteitsvolle initiatieven kan iedereen aan de slag om zijn/haar digitale vaardigheden bij te scherpen. Iedereen verdient het immers mee te kunnen met de digitale en technologische evolutie. Door de coronacrisis werd dit allemaal, noodgedwongen, prangender: steeds meer zaken verlopen digitaal: het werk, ons sociale leven, openbare dienstverlening, ….

Ook de Brusselse regering beseft het belang van digitale inclusie en keurde daartoe een nota goed, die voorziet in een actieplan 2018-2022 voor digitale inclusie met de volgende doelstellingen:
  • doeltreffende en meetbare maatregelen treffen in de strijd tegen digitale uitsluiting;
  • overleg tot stand brengen tussen de spelers die actief zijn op het vlak van digitale inclusie;
  • beter communiceren over deze problematiek en de bestaande middelen naar het grote publiek en de doelgroep toe.
Dit actieplan steunt op vier pijlers: het gewest als centrale speler, de gemeentes, OCR’s en communicatie. Het voorzag ook in de benoeming van een coördinator digitale inclusie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen het CIBG. Meer info over het actieplan vindt u op: https://smartcity.brussels/digitale-inclusie, de coördinator kan u contacteren via inclusion@cirb.brussels

Digitale vaardigheden worden vandaag van iedereen gevraagd, én de oplossing ligt binnen hand-bereik!
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial