Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Week van de Geletterdheid: een waaier van initiatieven

11 September 2020

Vandaag sluit de Week van de Geletterdheid af, een week waarin de focus lag op het grote belang van het verwerven van digitale vaardigheden. 4 op de 10 Belgen worstelen inderdaad met digitale competenties. De Week van de Geletterdheid bracht het belang van het digitaal mee zijn onder de aandacht, met een extra focus op belang van digitale vaardigheden verwerven bij lokale besturen. Het CIBG berichtte over deze Week via zijn kanalen en zette Brusselse initiatieven ter zake, zoals opleidingen, openbare computerruimtes, het ter beschikking stellen van IT-materiaal, …extra in de verf.

Ook de Brusselse regering bleef niet achter: ministers en instellingen van het Gewest kunnen eigen afgeschreven en gedeclasseerd IT- materiaal gratis wegschenken. Dit materiaal wordt terug gebruiksklaar gemaakt en via een aantal vzw’s verdeeld onder leerlingen en studenten die het sociaal moeilijk hebben. Ook rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen kregen IT-materiaal aangeleverd  Hiermee verkleint de digitale kloof en blijft iedereen mee aan boord.

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest coördineert de distributie van een deel van dit IT-materiaal. Dit omvat het aanspreken van de organisaties, het verzamelen, het gebruiksklaar maken en het verdelen van het materiaal bij de vzw’s in kwestie. Op die manier werden reeds een kleine 300 desktops en honderden laptops verdeeld t.a.v. verschillende Brusselse verenigingen die mensen helpen digitaal bij te benen.

Op vraag van de Brusselse regering kocht het CIBG ook Chromebook-pc’s aan voor een bepaald aantal middelbare scholen, die dit IT-materiaal dan ter beschikking stellen aan die leerlingen die er het meest behoefte aan hebben.
µ
In de loop van deze Week van de Geletterdheid startte de levering hiervan, zodat leren op afstand alvast geen probleem meer blijkt voor middelbare scholieren die het thuis net iets minder breed hebben.

De Week van de Geletterdheid is voorbij, maar de vele inspanningen en projecten rond het verwerven van digitale vaardigheden blijven nodig. De Week bracht de vele aspecten rond deze problematiek nog eens extra onder de aandacht, maar het blijft een permanente uitdaging. Ook het CIBG blijft hier zijn steentje aan bijdragen, met een actieplan 2018-2022 voor digitale inclusie en met het aanstellen van een coördinator digitale inclusie. Meer info over het actieplan vindt u op: https://smartcity.brussels/digitale-inclusie, de coördinator kan u contacteren via inclusion@cirb.brussels!
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial