Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Het Smart City Instute helpt je je Smart City project te verwezelijken

23 December 2020

Het Smart City Insitute is een academische organisatie die is ontstaan uit een samenwerking tussen de Uliège en HEC Liège. Haar missie bestaat erin onderzoek, vormingen, innovatie en ondernemersschap te ondersteunen binnen de slimme steden in Wallonië. In het kader van deze missie heeft het Smart City Institute deze maand haar Smart Project Management Model gepubliceerd. Met dit document wilt ze de gemeenten helpen bij het uitwerken van projecten die zich inschrijven in het Smart Region-project.

Het model, uitgewerkt door Julio Diandenda, Catherine Nguyen, en dr. Nathalie Crutzen, geeft alle nodige informatie voor de verschillende stappen in het realiseren van een project. Op deze manier wilt het SCI bijdragen aan een vlottere en meer gestructureerde uitwerking van innoverende projecten binnen haar grondgebied.

Het model maakt gebruik van 4 opeenvolgende stappen. De eerste stap gaat in op de voorwaarden waaraan vooraf voldaan moet worden, zoals het uitwerken van een strategische visie voor de gemeente, of het bepalen wie als leader het project zal dragen. Eens aan deze voorwaarden voldaan kan worden overgegaan tot de strategische planning, gevolgd door de eigenlijke uitwerking van het plan. Tot slot volgt er een evaluatie en de rapportering van de resultaten. Voor elk van de verschillende stappen voorziet het model een reeks vragen en een checklist als leiddraad voor de organisatie.

Eenieder die zich wil engageren in een Smart City project kan gebruik maken van het model. Het model bestaat uit twee documenten, het eigenlijke model en een nota die elke stap in detail uitlegt. Deze documenten zijn gratis te raadplegen op de website van het Smart City Institute.
 
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial