Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

De Brusselse Smart City: videobewaking als middel om een stad “slim” te maken

15 September 2021

Brussels Studies, het wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel publiceerde op maandag 30 augustus een artikel over de Brusselse Smart City en videobewaking waarin het CIBG en verschillende van zijn medewerkers meermaals worden genoemd.

De auteur (volledige artikel) analyseert de projecten die tijdens de vorige legislatuur werden gelanceerd en opgevolgd, en onderschrijft de stelling dat hoewel projecten waarbij bewakingscamera's worden ingezet succesvol blijken, er projecten van slimme mobiliteit ontbreken. Volgens zijn analyse kan dit enerzijds worden verklaard door de moeilijkheid om een transversaal beleid te voeren over een zeer gevoelig en controversieel onderwerp als  mobiliteit en anderzijds door het feit dat de Smart City strategie in handen werd genomen en gedragen door het CIBG. Het CIBG heeft wijselijk de voorkeur gegeven aan het project van videobewaking, een project dat sinds lange tijd door de sector (politiezones, MIVB en Brussel Mobiliteit) gevraagd werd, dat de infrastructuur en de kosten onderling verdeelt, dat vooruitliep op de zesde staatshervorming (nieuwe bevoegdheden inzake preventie en veiligheid) en op de toegenomen veiligheidsbehoeften na de aanslagen van maart 2016.
Sindsdien dient het platform voor gedeeld gebruik van videobewaking als basis voor andere grootschalige gewestelijke projecten, zoals de LEZ (“Low Emission Zone”, lage-emissiezone). Een deel van de politiecamera’s wordt immers gebruikt om vervuilende voertuigen de toegang tot het gewestelijk grondgebied te ontzeggen, wat in grote mate bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit en dus van de levenskwaliteit van de Brusselaars.
 

Al deze projecten werden evenwel gelanceerd onder de vorige legislatuur. Wat heeft de toekomst voor ons in petto?

 
Naar aanleiding van de verkiezingen van 2019, en op basis van de “ambitienota voor Smart City” van april 2019 werden heel wat initiatieven overgenomen in de regeringsverklaring. Daar waar de eerste Smart City strategie aangestuurd en gedragen werd door het CIBG, werd voor deze ambitienota een intensief samenwerkingsproces opgezet met alle betrokken partijen van het Brusselse ecosysteem: alle besturen, ondernemingen, de academische wereld en alle politieke kabinetten. De gewestelijke beleidsverklaring over de Smart City bevat tal van voorstellen, waarvan sommige al zijn uitgevoerd. Ze bevat onder meer:
 • Ontwikkeling van het netwerk van openbare computerruimten (OCR’s) en impliciet het Plan voor digitale inclusie;
 • Uitrol van het gewestelijk glasvezelnetwerk (onder meer naar de lagere scholen) en de gratis gewestelijke wifi, wifi.brussels;
 • Openbaar platform om alle applicaties met betrekking tot de Smart City (MyBrussels) te hosten en de mogelijkheden tot interoperabiliteit te verhogen (dataplatform en Brussels gewestelijk beleid rond gegevens);
 • Ondersteuning van een “open data-beleid” voor overheidsgegevens met het oog op de ontwikkeling van oplossingen voor de samenleving (e-gezondheid, mobiliteit, administratie, enz.) met bijvoorbeeld het platform Open Budget;
 • Promotie van artificiële intelligentie ten dienste van de ecologische transitie van de economie (waaronder de oprichting van FARI - Brussels instituut voor artificiële intelligentie voor het algemeen welzijn).
 
Wij delen de vaststelling van de auteur over de grenzen van de transversaliteit die eigen is aan Brussel. Naast de in de regeringsverklaring genoemde initiatieven hebben Minister Clerfayt en het CIBG een grootschalig project opgezet om de IT-uitgaven in de 10 gewestelijke besturen met de grootste informaticabudgetten te optimaliseren, alsook drie governance-instanties met als doel investeringen, architecturen en gegevens te harmoniseren. Met een duidelijke visie op ieders uitgaven en gezamenlijk besliste regels over normen en standaarden kan deze langverwachte transversaliteit eindelijk werkelijkheid worden.
Door deze gunstige voedingsbodem op digitaal niveau te creëren, en met de hulp van vakkundige projectleiders hopen we dat er heel wat andere Smart City-projecten, waaronder mobiliteitsprojecten, uit de grond zullen rijzen. Het Brussels Gewest heeft het Europees nationaal herstel- en weerbaarheidsplan volgend op de COVID-19-crisis aangegrepen om een aantal aanzienlijke financieringen voor slimme en transversale projecten te verkrijgen:
 • Gewestelijk platform voor gegevensuitwisseling – begroting = 17,70 miljoen € (pagina 223 van het Plan)
 • Digitalisering van de processen burgers-ondernemingen – begroting = 33,10 miljoen € (pagina 225 van het Plan)
 • Ontwikkeling van een AI-instituut teneinde deze technologie te gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken – begroting = 9,99 miljoen € (pagina 241 van het Plan)
 • Ondersteuning bij de uitrol van MaaS – begroting = 5,65 miljoen € (pagina 317 van het Plan)
 • SmartMove – begroting = 51 miljoen € (pagina 322 van het Plan)
 • Digitale omschakeling in Brusselse scholen – begroting = 5,2 miljoen € (pagina 382 van het Plan)
 

Voor meer informatie over de Brusselse Smart City en het CIBG

www.smartcity.brussels
www.cibg.brussels
 
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial