Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

​Smart City-data gebruiken om energievraagstukken op te lossen

07 Oktober 2021

Tijdens onze Smart Lunch van dinsdag 28 september gingen we na hoe we Smart City-gegevens kunnen gebruiken voor energievraagstukken, zoals de productie van zonne-energie en isolatie.
 
Het doel van deze Smart Lunches is ons doelpubliek van gemeenteraadsleden en lokale overheidsambtenaren in Brussel te laten kennismaken met Smart City-projecten, ze te ontdekken, ze te begrijpen en ze uit te voeren. De inspiratiesessies bestaan steeds uit 3 delen: een academische inleiding, de voorstelling van een project uitgevoerd door een bedrijf en inspirerende feedback van de Brusselse gemeenten.
 
Na een inleiding door de heer Clerfayt, Minister voor Digitalisering, hadden we het geluk Fayrouze MEKIDECHE, hoofd van de afdeling cartografie van Leefmilieu Brussel, te mogen ontvangen. Hij gaf ons uitleg over het ontstaan van de "zonnekaart", waarmee je het zonnepotentieel van een dak kan berekenen. Op de website hoef je enkel  je adres (in Brussel) in te voeren om een overzicht te krijgen van de kosten en baten van een zonnepaneleninstallatie en/of een zonneboiler.
 
Deze kosten/batenanalyse specifiek voor jouw woning is gebaseerd op Urbis-gegevens (luchtfoto's, Urbis 3D en orthofotoplans van het Brussels Gewest), een beschaduwingsberekening die rekening houdt met de schaduw van de omliggende gebouwen op je toekomstige zonnepanelen en klimatologische gegevens (baan van de zon aan de hemel volgens de uren en seizoenen, bewolking). Je komt te weten hoeveel panelen je kan installeren, je krijgt een schatting van je zonne-energieproductie en de impact op het milieu. Ten slotte biedt de site een rentabiliteitsberekening en een lijst van erkende installateurs. Met behulp van Smart City-gegevens, luchtfoto's en 3D-kaarten worden intelligente analyses gemaakt en wordt actie ondernomen!
 
In het tweede deel ontvingen wij Jean CORNILLIE, hoofd van het team Strategie bij de onderneming 3E. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de analyse van zonne-energiegegevens en produceert real-time grafieken van de productie van zonne-energie. Deze analyses worden momenteel aangeboden voor het Vlaamse en het Waalse Gewest, en maken het mogelijk de productie van hernieuwbare energie in het hele land (zonne- en windenergie) te volgen.
 
De berekeningen worden gemaakt op basis van enerzijds door de overheid verstrekte gegevens en anderzijds meteorologische gegevens geregistreerd door satellieten. In onze twee naburige regio's is immers een verklaring vereist wanneer zonnepanelen worden geïnstalleerd en deze gegevens (het aantal geïnstalleerde panelen) worden op een open manier gedeeld. Er wordt belangrijk werk verricht op het gebied van voorspellende analyses die gebieden in staat zullen stellen ons verbruik beter te organiseren op basis van prognoses van de willekeurige productie van hernieuwbare energie. Door gebruik te maken van Smart City-gegevens, productiecapaciteiten voor hernieuwbare energie en satellietgegevens in dit geval, worden voorspellende analyses uitgevoerd en is er een betere afstemming tussen vraag en aanbod!
 
We sloten deze Smart Lunch af met de presentatie van een zeer inspirerend gemeentelijk initiatief. Wij hebben met grote belangstelling geluisterd naar de uiteenzetting van Manon VIERIN, projectleider bij de gemeente Watermaal-Bosvoorde, over thermografie vanuit de lucht. Het gaat hier om energieverbruik, meer bepaald energieverlies, als gevolg van slechte isolatie ..., een groot probleem in het Brussels Gewest.
 
Bij thermografie vanuit de lucht wordt een gebied overvlogen met een infraroodcamera, die gegevens levert om kaarten te maken van het warmteverlies/retentie van de overvlogen gebouwen. Het hoofddoel is bewustmaking en voorlichting van burgers. ook wordt er een atlas gemaakt die een globaal beeld geeft van de staat van het gemeentelijke gebouwenbestand op isolatievlak in 2021. In Brussel is de woningsector de sector met het grootste energieverbruik, meer dan de helft van de verbruikte energie gaat naar verwarming.
 
Er werd bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van de privacy van de inwoners van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. De gemeente is eigenaar van de beelden maar er is geen link naar haar controlerende instanties (Urbanisme, PEB, Politie,...). Een luchtthermografisch beeld is een foto van een thermische "momentopname" (bijvoorbeeld donderdag 28 februari om 23u!). De online toegankelijke kaart is in lage resolutie, een hogere resolutie kan alleen worden verkregen door de bewoners zelf.
 
Ook hier kunnen wij dankzij de gegevens van Smart City, in dit geval luchtfoto's die met een infraroodcamera zijn gemaakt, samen met de plaatselijke autoriteiten en de bewoners die dat wensen, analyseren en vaststellen welke gebouwen het eerst moeten geïsoleerd worden.
 
De volgende slimme lunches voor dit najaar zullen gewijd zijn aan: intelligente parking (november) en verantwoorde digitale technologie (december).
 
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial