Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Fidus beheert de gegevens van de smart administration.

20 November 2015

Met de bedoeling de administratieve procedures te verlichten, wisselen de openbare diensten van de smart city onderling gegevens uit zonder het ons nog te vragen. Het Fidus-platform, één van de hoekstenen van smartcity.brussels, zorgt voor die uitwisseling voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft.

Eindeloos veel paperassen en formulieren invullen, u hebt er een hekel aan? De smart city begrijpt u ten volle. Om allerlei omslachtige procedures voor zijn burgers en ondernemingen zo veel mogelijk te verlichten, beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan over Fidus, een IT-platform dat de gegevensuitwisselingen tussen besturen organiseert.

Fidus werkt voor u

Een premie of een vergunning aanvragen, het heeft soms veel voeten in de aarde: u moet bestuur X gegevens bezorgen die in het bezit zijn van bestuur Y, of zelfs ook nog van bestuur Z, als het echt ingewikkeld wordt. Fidus doet dat nu in uw plaats en opent zo de deuren van de smart administration. Fidus is het kruispunt waar voor wat het Brussels Gewest betreft, de gegevensuitwisselingen plaatsvinden tussen de verschillende besturen op het federale vlak en van gewesten en gemeenschappen. Die instanties hebben immers het principe goedgekeurd dat zij burgers of ondernemingen geen gegevens meer zullen vragen wanneer die ergens bij een bestuur beschikbaar zijn (bijvoorbeeld uw rijksregisternummer of uw verblijfplaats).

Sinds november operationeel

Begin november 2015 is Fidus operationeel geworden. Tegen het einde van het jaar zal Fidus volgende gegevens onder besturen beschikbaar stellen:

  • natuurlijke personen en hun gezinssamenstelling, afkomstig van drie registers (bevolkingsregister, vreemdelingenregister en wachtregister);
  • handicap (FOD Sociale Zekerheid);
  • ondernemingen (Kruispuntbank van Ondernemingen);
  • architecten (Orde van Architecten);
  • voertuigen (Directie Inschrijving van Voertuigen);
  • vermogen (FOD Financiën).

Het Fidus-platform zal ook ondersteuning verlenen aan de uitwisselingen tussen leveranciers en gewestelijke openbare diensten in het kader van de elektronische facturatie.

Bescherming van gegevens en privacy

Het kan niet de bedoeling zijn om het even welke gegevens, op het even welke manier uit te wisselen. De bescherming van onze persoonlijke gegevens en onze privacy waarborgt dat. Daarom kan Fidus enkel toegang verlenen tot de gegevens van bepaalde instellingen zoals aangeduid door de Commissie Persoonlijke levenssfeer of door de Controlecommissie die binnen het Brussels Gewestparlement opgericht werd.

Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial