Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

OCR CybeRogier in de kijker!

23 Mei 2023

We hadden het er enkele weken geleden al over: het Brussels Gewest telt nu in totaal 27 erkende OCR's in 16 Brusselse gemeenten, waarvan er voorbije maart vier aan de lijst zijn toegevoegd: OCR CybeRogier, OCR Watermaal-Bosvoorde, NéVé Andertech en OCR Le Phare. Paradigm heeft als taak als schakel op te treden tussen de sector digitale inclusie en de regering, en de acties voor digitale inclusie op gewestelijk niveau te synchroniseren. Op dinsdag 23 mei was Paradigm samen met Bernard Clerfayt, minister van de Brussels Hoofdstedelijke Regering en onder meer verantwoordelijk voor Digitale Transitie, aanwezig voor de ondertekening van het Handvest van de Openbare Computerruimten die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn erkend, door de OCR CybeRogier (OCMW van Schaarbeek).

In 2019 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het label “door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende openbare computerruimte” in het leven geroepen. Dit label is een kwaliteitsgarantie en erkenning voor OCR's die aan bepaalde criteria voldoen: toegang voor het grote publiek, aantal uren dat de OCR geopend is, aantal opleidingsuren, aanwezigheid van een gekwalificeerde begeleider, enz.

De nieuwe digitale openbare ruimte (OCR) van het OCMW van Schaarbeek (CybeRogier), gelegen aan de Rogierlaan 22, kreeg dit label in maart omdat ze is uitgerust met IT-materiaal dat op het internet is aangesloten en gratis ter beschikking staat van het publiek. Begeleiders ondersteunen de mensen tijdens hun bezoek en geven hulp en advies.

In een specifieke ruimte worden ook IT-initiaties en -opleidingen aangeboden zodat men beter in staat is het materiaal en de huidige technologieën toe te passen en men meer autonomie kan verwerven om toegang te krijgen tot overheidsdiensten, werkgelegenheid, studies en opleidingen, administratieve procedures, bankplatformen, enz.
Jongeren, studenten, ouderen, werklozen, daklozen, ouders die de onlineverbinding met de school van hun kind ontdekken,... Al deze doelgroepen zijn welkom bij CybeRogier.

De computers en internettoegang zijn tijdens openbare sessies beschikbaar voor het publiek. Als iemand een specifiek probleem heeft, is het ook mogelijk een afspraak te maken voor ondersteuning. Tot slot biedt de OCR ook een programma voor initiatie en verdieping van computervaardigheden aan (geavanceerde zoekopdrachten op het internet, installatie van software, enz.).

Het handvest werd ondertekend in aanwezigheid van de teams van de OCR, Paradigm en Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

Raadpleeg de volledige lijst van erkende OCR's op: https://be.brussels/digitale-inclusie?set_language=nl 
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Ik doe mee

Powered by creaxial