Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok

Bouwstenen

Om zijn Brussels Smart City-strategie in de praktijk te brengen, steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de 5 indicatoren van de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Unie
 
De DESI-indicatoren, 5 dimensies van een digitale maatschappij en economie:
 
De Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Unie omvat 5 criteria die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgenomen in zijn smart city-strategie. Het gaat om:
 
 • connectiviteit 
 • menselijk kapitaal 
 • internetgebruik 
 • integratie van  digitale technologie 
 • digitale administratie


Het officiële kader van Brussels Smart City 2019 – 2024


Op 18 juli 2019 heeft Rudi Vervoort, minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de algemene beleidsverklaring voor de legislatuur 2019-2024 voorgesteld. Hieronder vind je de links naar de volledige tekst van de verklaring en de samenstelling van de nieuwe regering, die bestaat uit zes politieke partijen: PS-Ecolo-Défi-Groen-Open VLD en One.brussels. 
 
De verklaring, die bijna 130 pagina's telt, geeft de richting weer die de Brusselse regering de komende 5 jaar in zal slaan en steunt op 3 pijlers:
 • eerste pijler: een gewest waar iedereen waardig kan leven
 • tweede pijler: een gewest dat zich economisch en sociaal ontwikkelt binnen een visie van ecologische transitie tegen 2050
 • derde pijler: een gewest met een sterke identiteit en een open blik op de wereld, dat zijn dienstverlening aan de burgers versterkt door te streven naar overzichtelijke instellingen die dicht bij de mensen staan
In de tweede pijler, onder de titel "Economische innovatie ten dienste van de transitie", wordt er een hoofdstuk gewijd aan de Smart City-ambitie van Brussel, dat je hier kunt lezen.


Het officiële kader van Brussels Smart City 2014 – 2019


De Brussels Smart City-strategie:
 

 • werd op 12 februari 2017 uitgevaardigd door de Brusselse Gewestregering;
 • kadert in het Meerderheidsakkoord 2014-2019 van de Brusselse regering dat het streven naar integratie van de nieuwe technologieën in het dagelijkse leven vastlegde, waarbij gelijktijdig wordt ingezet op onderzoek en innovatie, met als actielijnen:
 
1. in verband met de Smart City:
 
 • de nieuwe technologieën integreren in alle gebieden van het dagelijkse leven: governance, school, gezondheid, digitale diensten van ondernemingen, slimme mobiliteit, veiligheid…
 • de digitale communicatie-infrastructuur verder uitbouwen (glasvezelnet, wifinetwerk).
 • de online administratie zo ver mogelijk doorzetten.
 
2. als onderzoeks- en innovatieregio:
 
 • partnerships tot stand brengen tussen onderwijs, overheidsinstellingen en bedrijven. geavanceerde technologiecentra oprichten voor opleidingen van beroepen met hoge technologische waarde.
   
In april 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ambitienota voor Brussels Smart City goed.
 
Die ambitienota is het resultaat van een werk van lange adem.  Het begon in het voorjaar van 2018 met bilaterale gesprekken tussen de vier partijen van Brussels Smart City (maatschappelijke organisaties, academici, publieke en private partners). Het doel was om hen bij het project te betrekken, hun steun te krijgen, ideeën en projecten te ontwikkelen en die op te starten om de Brusselse Smart City-gebieden te ontwikkelen. Het CIBG vergaderde vervolgens met de politieke instanties om samen te werken aan hun visie, synergieën bloot te leggen en collectief na te denken over het bestuur van het Smart City Office.
 
We wilden voortbouwen op de bestaande oplossingen en platformen om onze voorstellen in te passen in de beschikbare structuren en middelen. Een uitgebreide inventaris van de bestaande oplossingen werd opgesteld op basis van 12 workshops met een aantal belangrijke spelers uit publieke en private Brusselse organisaties.
 
Deze Smart City-ambitienota is het resultaat van een intensief participatief parcours. Ze biedt een realistische, haalbare visie voor de komende jaren, waarin het Smart City Office een leidinggevende rol zal spelen en de naleving van deze nota zal opvolgen.
 
 
Voorts vallen de Brussels Smart City-initiatieven onder de ruimere koepel van bedigital.brussels, dat het optreden van de Regering in verband met de ontwikkeling van de digitale gewestelijke hoofdstad coördineert.


Powered by creaxial